Úřední deska obce Doubravčice

Povinnost zveřejňovat určité údaje způsobem umožňujícím dálkový přístup zavedl s účinností od 1. ledna 2000 všem státním orgánům, orgánům územní samosprávy a veřejným institucím hospodařícím s veřejnými prostředky zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Nový správní řád (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.) stanoví mj. povinnost správních orgánů obsah úřední desky zveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 26 odst. 1). Tímto ustanovením je míněn zpravidla internet.

2022
Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Vyhlášky a oznámení, záměry obce

Nařízení obce 4/2021

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 17.12.2021

OZV 3/2021

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 17.12.2021

OZV 2/2021

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 17.12.2021

Smlouvy

MěÚ Český Brod

Dobrovolný svazek obcí (DSO)
Návrh rozpočtu na rok 2022

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 20.12.2021

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 18.3.-30.4.2021

 
Finanční úřad

Různé