top of page
Úřední deska obce Doubravčice - 2024

Povinnost zveřejňovat určité údaje způsobem umožňujícím dálkový přístup zavedl s účinností od 1. ledna 2000 všem státním orgánům, orgánům územní samosprávy a veřejným institucím hospodařícím s veřejnými prostředky zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Nový správní řád (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.) stanoví mj. povinnost správních orgánů obsah úřední desky zveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 26 odst. 1). Tímto ustanovením je míněn zpravidla internet.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis zastupitelstva 29.2.2024

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 20.5.2024

Vyhlášky a oznámení, záměry obce

Oznámení o zasedání zastupitelstva

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 20.5.2024

Porovnání položek V&K

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 10.5.2024

Porovnání položek V&K

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 10.5.2024

Volby - svolání zasedání OVK

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 10.5.2024

Porovnání položek V&K

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 10.5.2024

Oznámení o zveřejnění schváleného RO3

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 12.4.2024

Volby - EP Informace o konání

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 28.3.2024

Volby - EP Informace volební okrsky

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 28.3.2024

Oznámení o zveřejnění schváleného RO2

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 28.3.2024

Oznámení o zasedání zastupitelstva

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 21.2.2024

Oznámení o zveřejnění schváleného RO1

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 20.2.2024

Záměr pronájmu hrobových míst 

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 18.1.2024

Záměr prodeje č. p. 1001/19

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 18.1.2024

Záměr prodeje č. p. 342/81 

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 8.1.2024

MěÚ Český Brod

OOP - omezení užívání vody

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 16.5.2024

OOP - úprava provozu

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 13.5.2024

Rozhodnutí - stavební povolení

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 22.2.2024

OOP stanovení přechodné úpravy

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 31.1.2024

Oznámení

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 9.1.2024

Dobrovolný svazek obcí (DSO)

Schválený rozpočet 2024

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 18.12.2023

Různé

Nařízení - včely

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 9.5.2024

bottom of page