ÚPRAVA ZELENĚ V OBCI - 1. STUDIE (ÚNOR 2014)

Návrhy úpravy zeleně v obci Doubravčice.

ADOPCE STROMŮ - obnova zeleně v obci  a polní cesty Osičiny

Projekt Adopce stromů 2012 byl již realizován, bližší info naleznete na stránkách Občanského sdružení obce Doubravčice (organizátor).

Děkujeme všem, kteří přispěli k zakoupení ovocných stromků, i těch, již vysazených na návsi a u OÚ.

Kontakt:

Občanské sdružení obce Doubravčice
www.osdoubravcice.cz
alena.kvasnickova@gmail.com
Tel.: 739 198 491

ÚDRŽBA ZELENĚ - INICIATIVA “Můj kousek vesnice”

Tato akce byla zahájena již v loňském roce a jejím smyslem je umožnit obyvatelům obce starat se o libovolný kus veřejné zeleně. Zároveň také vyzdvihnout ty, kteří se již o veřejnou zeleň ve své blízkosti starají. Kromě nich žije v obci jistě celá řada lidí, kteří by se rádi podíleli na zkrášlení našeho životního prostoru.
Akce Můj kousek vesnice probíhá v praxi tak, že si vyberete část veřejné zeleně, stačí třeba jen ten kousek před vlastním plotem nebo naopak i podstatně větší kus. Jak se kdo cítí. Toto místo pak bude s Vaším jménem (tj. jménem osoby, starající se o příslušnou veřejnou zeleň) zapsáno v evidenci OÚ, v OZ a kronice. Samotné místo může být označeno cedulkou s textem (dle přání).

Můj kousek vesnice:
č.p. 5 - pí Hromádková - údržba obecní zeleně okolo studny
č.p. 8 - p. Šmíd - údržba obecní zeleně
č.p. 7 - pí Hrudičková - údržba obecní zeleně