Technické služby Doubravčice je organizace sloužící občanům obce Doubravčice, ale také organizace nabízející své služby široké veřejnosti - více viz ceník. Pokud Vámi požadovanou službu v ceníku nenaleznete, neváhejte kontaktovat dispečink na tel. 776 053 552.
776 111 011
776 111 056
POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA KANALIZAČNÍ ČERPADLA
776 053 552 - dispečink
608 746 954
DEPONIE – KONTEJNERY PÍSKY, ŠTĚRKY, ZEMINA
776 053 552 - dispečink
776 878 830
PRÁCE NAKLADAČEM
ÚPRAVA TERÉNU
SKLÁDÁNÍ PALET
   Manipulace s panely do 3,1 t
Ceník TSD

Platnost od 1.1.2021

 

Ceník materiálů, služeb

Ceník vodovod a kanalizace