Mateřská škola Doubravka

Svůj provoz školka zahájila v září 2013 jako jednotřídka (oranžová třída), kterou navštěvovalo 25 dětí. Nyní má školka již 3 třídy. Zelená třída (nejmenší třída, kterou navštěvuje 20 dětí) byla dostavena a slavnostně otevřena v dubnu 2015. Od září 2018 funguje medová třída, kterou navštěvuje 25 dětí. Celkem školka může pojmout 70 dětí a je kapacitně zcela vytížená.

 

                                                                                                  Více informací najdete na webových stránkách školky 

ms.jpg