top of page
Hřbitov

Obec reaguje na nedostatečnou kapacitu okolních hřbitovů, a proto se rozhodla realizovat místní hřbitov se smuteční síní, který se bude nacházet v Doubravčicích na Osičinách - ulice Masojedská.

Jelikož se jedná o projekt, který nelze spolufinancovat dotačními tituly, bylo schváleno, že plocha hřbitova se rozparceluje na samostatná parcelní čísla (hrobová místa), která budou následně nabídnuta k odprodeji zájemcům. Cena za m2 hrobového místa by se v součtu měla přiblížit celkovým nákladům na výstavbu celého projektu.

Aktuálně jsou již možné rezervace!

K dispozici jsou kolumbária, urnová a hrobová místa a hrobky.

V případě zájmu či jakýchkoliv dalších informací nás kontaktujte na tel. 608177901 či nás navštivte na obecním úřadu.

hrbitov sin.jpg
REZERVACE HROBOVÝCH MÍST
info@doubravcice.cz    │    608 177 901
scan20122115320_0002.jpg
scan20122115320_0003.jpg
scan20122115320_0004.jpg

ulice Úvalská

bottom of page