top of page
Hřbitov

Obec reaguje na nedostatečnou kapacitu okolních hřbitovů, a proto se rozhodla realizovat místní hřbitov se smuteční síní, který se bude nacházet v oblasti Osičiny, ulice Masojedská.

Aktuálně se dokončují úpravy pozemku stávající deponie, poté bude podána žádost o stavební povolení na výstavbu smuteční síně a hřbitovní zdi.

Předpokládané náklady na realizaci budou ve výši cca 5 mil. Kč. Jelikož se jedná o projekt, který nelze spolufinancovat dotačními tituly, bylo schváleno, že plocha se rozparceluje/rozdělí dle situace na samostatná parcelní čísla (hrobová místa), která budou následně nabídnuta k odprodeji zájemcům. Cena za m2 hrobového místa by se v součtu měla přiblížit celkovým nákladům na výstavbu celého projektu.

Více informací bude během jara/léta 2021.

scan20122115320_0001.jpg
scan20122115320_0002.jpg
scan20122115320_0003.jpg
scan20122115320_0004.jpg

ulice Úvalská

bottom of page