top of page
Hřbitov

Obec reaguje na nedostatečnou kapacitu okolních hřbitovů, a proto se rozhodla realizovat místní hřbitov se smuteční síní, který se bude nacházet v Doubravčicích na Osičinách - ulice Masojedská.

Projekt bude částečně financován dotačním titulem.

Prvním krokem bude vybudování smuteční síně, poté se bude pokračovat dalšími úpravami (terénní úpravy, celková úprava ploch, výstavba hřbitovní zdi apod.). 

Aktuálně jsou již možné rezervace!

K dispozici jsou kolumbária, urnová a hrobová místa a hrobky.

V případě zájmu či jakýchkoliv dalších informací nás kontaktujte na tel. 608177901 či nás navštivte na obecním úřadě.

hrbitov sin.jpg
REZERVACE HROBOVÝCH MÍST
info@doubravcice.cz    │    608 177 901
scan20122115320_0002.jpg
scan20122115320_0003.jpg
scan20122115320_0004.jpg

ulice Úvalská

bottom of page