TSD je organizace sloužící občanům a nabízející své služby široké veřejnosti.
776 111 011
776 111 056
POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA KANALIZAČNÍ ČERPADLA
776 053 552 - dispečink
608 746 954
DEPONIE – KONTEJNERY PÍSKY, ŠTĚRKY, ZEMINA
776 053 552 - dispečink
776 878 830
PRÁCE NAKLADAČEM
ÚPRAVA TERÉNU
SKLÁDÁNÍ PALET
   Manipulace s panely do 3,1 t
Ceník TS Doubravčice

Uvedené ceny jsou bez DPH
Platnost od 6. 1. 2020