Svoz odpadu 2020

 

Výše poplatků za odvoz TKO

Sazby poplatku za odvoz komunálního odpadu.

popelnice 120 l                                              1 650 Kč

popelnice 240 l                                              2 300 Kč

biopopelnice (1.4.-30.11.)                             1 300 Kč
kontejner - chataři                                           900 Kč

tiket na jednorázový svoz                                  70 Kč

(pouze pro rekreační chalupy s č. p.)

jednorázový pytel s logem FCC                         70 Kč

 

biopopelnice 1.4.-30.11. - bude upřesněno v průběhu 1/2020

 

POPLATKY NA ROK 2020 SE BUDOU HRADIT JAKO VŽDY V MĚSÍCI LEDNU, RESP. DO 31.1.2020,

​PLÁTCI NEMOVITOSTÍ S Č. EVIDENČNÍM DO 30.4.2020; viz vyhláška 4/2019.

Svoz komunálního odpadu je prováděn každý LICHÝ TÝDEN a to ve ČTVRTEK.

Sběrný dvůr Český Brod-Liblice

SD Liblice, Průmyslová ulice

otevírací doba: úterý 14–18 h / středa a pátek 13–17 h / sobota 8–16 h

pro občany Doubravčic uložení roztříděného odpadu zdarma (nutnost prokázání trvalého pobytu v obci podmínkou)

 

Svoz tříděného odpadu je prováděn v pondělí (papír) a ve čtvrtek (plasty).

 

Stanoviště s kontejnery jsou na těchto místech:

  • Ulice Obecní (u Kulturního domu) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, oděvy, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky. Obyvatele prosíme o pečlivé "sešlápnutí" vhazovaných kovových předmětů tak, aby zabíraly v popelnici co nejméně místa.Velké kovové věci patří stále na sběrné dvory).

  • Ulice K Bytovkám (u bytovek) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly)

  • Ulice V Průhonku (na návsi za kapličkou v uličce k bývalému JZD) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly)

  • Ulice V Dolíčku (na Zámkách) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly)

  • Ulice Na Vysoké mezi (na konci Jeřabinové cesty "Stará Zámka") - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly)

  • Ulice Nad Lomem (u vodojemu) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, oděvy

  • Ulice Pod Číhadly (Nová zástavba) - plasty, papír, sklo, použité kuchyňské rostlinné oleje

  • Obecní úřad (během úředních hodin) – drobný elektroodpad, tonery

  • Hospoda – drobný elektroodpad

 

V případě plného kontejneru prosím nenechávejte odpad v jeho okolí a zajeďte k dalšímu stání, kde bude kontejner volný. Děkujeme.

Zanechání odpadu u plného kontejneru může být pod sankcí až 5 000,- Kč.

Svozové nádoby (popelnice)

Nabízí k prodeji TS Doubravčice

 

Jaké jsou sankce za ukládání odpadu mimo sběrné nádoby?

Za ukládání odpadu mimo sběrné nádoby, nebo ukládání jiného odpadu do nádob než pro který jsou určeny, hrozí fyzickým osobám
dle přestupkového zákona pokuta až do 50.000 Kč a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti a právnickým osobám
až do 300.000 Kč.