Technické služby obce Doubravčice

název: Technické služby Doubravčice s.r.o.
datum vzniku: duben 2014
jednatel: Jaroslav Prkno (od 1.4.2015)
odpovědný pracovník: Marie Žilákvá (od 1.6.2020)
vlastník/společník: obec Doubravčice

TSD je organizací v rámci obce Doubravčice, sloužící občanům
a nabízející své služby veřejnosti. 

Více informaci naleznete na stránkách TSD.
Nenaleznete-li na nich odpovědi na své otázky, kontaktujte jednatele TSD.

web: ts.doubravcice.cz

E-mail: ts@doubravcice.cz

Tel.:   321 677 901

Mob.: 776 883 903

INFO: Všichni členové dozorčí rady TS vč. předsedy se zřekli veškerých odměn
z těchto funkcí plynoucích - viz jednání zastupitelstva ze dne 20.3.2014 č. usn. 25/14.