Úřední deska obce Doubravčice

Povinnost zveřejňovat určité údaje způsobem umožňujícím dálkový přístup zavedl s účinností od 1. ledna 2000 všem státním orgánům, orgánům územní samosprávy a veřejným institucím hospodařícím s veřejnými prostředky zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Nový správní řád (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.) stanoví mj. povinnost správních orgánů obsah úřední desky zveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 26 odst. 1). Tímto ustanovením je míněn zpravidla internet.

2021
Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Vyhlášky a oznámení, záměry obce

MěÚ Český Brod

Opatření veřejné povahy - uzavírka silnice II/113

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 22.2.-9.3.2021

Finanční úřad
Různé