Úřední deska obce Doubravčice

Povinnost zveřejňovat určité údaje způsobem umožňujícím dálkový přístup zavedl s účinností od 1. ledna 2000 všem státním orgánům, orgánům územní samosprávy a veřejným institucím hospodařícím s veřejnými prostředky zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Nový správní řád (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.) stanoví mj. povinnost správních orgánů obsah úřední desky zveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 26 odst. 1). Tímto ustanovením je míněn zpravidla internet.

2020
Zápisy ze zasedání zastupitelstva (a pozvánky na zasedání)
Vyhlášky a oznámení, záměry

Opatření obecné povahy – změna č. 7 územního plánu obce Doubravčice

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 20.12.2019

Finanční úřad
Různé
MěÚ Český Brod

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 27.1.–10.2.2020

 

Vymezení ochranného pásma – vrty

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 4.2.–4.3.2020

MěÚ Říčany
MěÚ Kostelec nad Černými lesy