Úřední deska obce Doubravčice

Povinnost zveřejňovat určité údaje způsobem umožňujícím dálkový přístup zavedl s účinností od 1. ledna 2000 všem státním orgánům, orgánům územní samosprávy a veřejným institucím hospodařícím s veřejnými prostředky zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Nový správní řád (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.) stanoví mj. povinnost správních orgánů obsah úřední desky zveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 26 odst. 1). Tímto ustanovením je míněn zpravidla internet.

2020
Zápisy ze zasedání zastupitelstva (a pozvánky na zasedání)

Zápis z 30.6.2020

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 9.7.2020

Zápis ze 4.6.2020

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 10.6.2020

Zápis z 5. 3. 2020

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 9.3.2020

Vyhlášky a oznámení, záměry

Oznámení

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 26.6.–13.7.2020

Záměr pronájmu pozemku

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 10.6.–25.6.2020

Záměr pronájmu pozemku

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 10.6.–25.6.2020

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné 2019

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 30.4.–31.5.2020

Opatření obecné povahy – změna č. 7 územního plánu obce Doubravčice

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 20.12.2019

Záměr prodeje části nemovitosti

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 6.3.2020

Finanční úřad

Veřejná vyhláška

​​zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 9.4.-11.5.2020

Různé
MěÚ Český Brod

Oznámení opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 8.6.-23.6.2020

Územní plán Přehvozdí

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 4.5.-19.6.2020

Opatření veřejné povahy

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 20.4.-31.7.2020

 

Rozhodnutí – vysílač

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 20.4.-5.5.2020

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 1.4.2020

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 27.1.–10.2.2020

 

Vymezení ochranného pásma – vrty

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 4.2.–4.3.2020

MěÚ Říčany
MěÚ Kostelec nad Černými lesy