Úřední deska obce Doubravčice

Povinnost zveřejňovat určité údaje způsobem umožňujícím dálkový přístup zavedl s účinností od 1. ledna 2000 všem státním orgánům, orgánům územní samosprávy a veřejným institucím hospodařícím s veřejnými prostředky zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Nový správní řád (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.) stanoví mj. povinnost správních orgánů obsah úřední desky zveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 26 odst. 1). Tímto ustanovením je míněn zpravidla internet.

2020
Zápisy ze zasedání zastupitelstva (a pozvánky na zasedání)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne 17.12. 2019

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 23.12.2020

Vyhlášky a oznámení, záměry

Opatření obecné povahy – změna č. 7 územního plánu obce Doubravčice

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 20.12.2019

Finanční úřad
Různé
MěÚ Český Brod

MěÚ Říčany
MěÚ Kostelec nad Černými lesy