Úřední deska obce Doubravčice

Povinnost zveřejňovat určité údaje způsobem umožňujícím dálkový přístup zavedl s účinností od 1. ledna 2000 všem státním orgánům, orgánům územní samosprávy a veřejným institucím hospodařícím s veřejnými prostředky zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Nový správní řád (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.) stanoví mj. povinnost správních orgánů obsah úřední desky zveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 26 odst. 1). Tímto ustanovením je míněn zpravidla internet.

2020
Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis z 16.12.2020

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 21.12.2020

Zápis z 19.11.2020

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 1.12.2020

Zápis z 27.8.2020

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 3.9.2020

Zápis z 30.6.2020

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 9.7.2020

Zápis ze 4.6.2020

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 10.6.2020

Zápis z 5. 3. 2020

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 9.3.2020

Vyhlášky a oznámení, záměry obce

Oznámení o zveřejnění schváleného RO14

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 20.1.2021

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového výhledu 2021-2022

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 22.12.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu 2021

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 22.12.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného RO13

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 22.12.2020

OZV 2/2020

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 21.12.2020

Nařízení sjízdnost komunikací

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 17.12.2020

Záměr prodeje pozemku

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 18.12.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného RO12

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 18.12.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného RO11

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 7.12.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného RO10

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 18.11.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného RO

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 14.10.2020

Oznámení o schválení ZÚ

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 15.9.–30.6.2021

Nařízení KHS

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 15.9.–do odvolání

Oznámení o zveřejnění schváleného RO

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 7.9.2020*

Oznámení o zveřejnění schváleného RO

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 30.7.2020*

Oznámení o zveřejnění schváleného RO

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 7.7.2020*

Oznámení - zrušení TP

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 26.6.–13.7.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného RO

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 12.6.2020*

Záměr pronájmu pozemku

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 10.6.–25.6.2020

Záměr pronájmu pozemku

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 10.6.–25.6.2020

 

Oznámení o zveřejnění schváleného RO

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 15.5.2020*

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné 2019

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 30.4.–31.5.2020

Opatření obecné povahy – změna č. 7 územního plánu obce Doubravčice

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 20.12.2019

Záměr prodeje části nemovitosti

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 6.3.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného RO

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 2.3.2020*

Oznámení o schválení rozpočtu obce Doubravčice na rok 2020

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 1.1.–31.12.2020

MěÚ Český Brod

Rozhodnutí - povolení p. č. 417/5

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 5.10.-20.10.2020

Rozhodnutí - geologické a vrtné práce, p. č. 269/25

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 30.9.-15.10.2020

Opatření obecné povahy - omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 3.8.-31.10.2020

Oznámení opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 8.6.-23.6.2020

Územní plán Přehvozdí

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 4.5.-19.6.2020

Opatření veřejné povahy

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 20.4.-31.7.2020

 

Rozhodnutí – vysílač

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 20.4.-5.5.2020

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 1.4.2020

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 27.1.–10.2.2020

 

Vymezení ochranného pásma – vrty

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 4.2.–4.3.2020

Finanční úřad

Veřejná vyhláška

​​zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 9.4.-11.5.2020

Různé

Opatření obecné povahy - doplnění kůrovec

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 3.8.-31.12.2022

VOLBY 2020 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 17.8.-31.10.2020

*těmito informace uvádíme v soulad povinný obsah webu obce