top of page
Chatová osada u Doubravčic

 

Současnost

K roku 2020 bylo v obci zapsáno 300 objektů s číslem evidenčním*.

Část tvoří budovy v obci, využívané jako nemovitosti pro trvalé bydlení, většina objektů jsou však chaty v chatových oblastech. Tyto jsou rozloženy na jihovýchod a jih od obce, u lesnatého údolí říčky Šembery. Na jihu je katastr obce (a tím i chatové osady) ohraničen korytem Lázného potoka. Proti proudu Šembery, nedaleko soutoku s Lázným potokem,  pak začíná chatová osada v SOÚK (Spojené osady údolí kozojedského) přináležející již k sousední obci Kozojedy.

 

*Číslo evidenční se přiděluje stavbám pro rodinnou rekreaci, stavbám dočasným, budovám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (s výjimkou těch, které se nečíslují vůbec).

mapa obce.png

Minulost

Počátky chatové osady spadají do 20. let minulého století. Tehdy začali objevovat "trampové" klid a krásu přírody v údolí Lázného potoka a Šembery. Z Prahy jich vyrážely celé skupinky, vlakem buď do Říčan nebo do Českého Brodu, a pak pokračovaly většinou pěšky přes vesnice až do údolí. Nejprve se spávalo pod širákem, pod provizorním přístřeškem, později i pod stanem. První dřevěné chatky se zde objevují asi v roce 1929. Oblíbeným místem pro první trampy byl skalní převis u Šembery, nazývaný jeskyně Sing-sing. Na počátku 30. let objevili kouzlo údolí také trampové z Kolína, pro které bylo černokostelecko cílem mnoha výletů.

 

Pozn. v Kronice spojených osad údolí kozojedského je zaznamenáno, že první trampové (z Prahy) objevili údolí v roce 1925 a usadili se na třetím přítoku k Šembeře od Štíhlic. Postavili pak také chatu poblíž kostela sv. Martina a chata to byla společná, všem otevřená. V té době již údolí pod hradem Šemberkem bylo cílem trampů především z českobrodské strany.

rok 2020

Z historie osady

následující text a foto pochází z majetku pana Karla Trojánka (není-li uvedeno jinak); zápis do kroniky a uveřejnění na internetu se svolením rodiny

Zrození osady Smečka

Naše osada vznikla z pěveckého sboru "Panikáři", a za datum vzniku byl určen 4. listopad 1939, kdy sbor poprvé vystoupil na veřejnosti. Tehdá bylo 8 členů.

Po půlroční přestávce sešli se čtyři kamarádi: Opelt, Měšťan, Trojánek a Šulc aby pokračovali v započatém zpěvu. Tu poprvé se ozvaly hlasy po organisaci party a po novém jménu než Panikáři. Bylo usneseno, že vznikající osada se bude nazývat "Smečka", zkratka S.O.S. (stanová osada Smečka).

Název Smečka (vlastně: Smečka vlků) vyjadřuje věrnost, nebojácnost, podnikavost a soudržnost ve společnosti - čili ve smečce. Po pilné půlroční práci na organisaci osady, vstupuje tato 1. ledna 1941 do života jako ucelený spolek se svými stanovami a volitelným výborem.  Za tři roky potom vidíme zde osadu, která se může pochlubiti osadním sborem (připravujeme též sbor dívčí), ping-pongovým mužstvem, wolley-ballovým mužstvem, osadním majetkem a částečnou popularitou.

  • vznik osady počítáme od 4. listopadu 1939

  • osadní hymnou je píseň "Bobby", každý člen musí ji umět

  • každý člen má nejen svoje práva, ale i povinnosti k osadě

  • místa působnosti osady jsou v restauraci "U Müllerů", na Špičce pod Bulovkou a v Doubravčicích u Úval

  • k 31. 12. 1943 měla S.O.S. Smečky 23 členů

  • k 31. 12. 1944 měla S.O.S. Smečky 31 členů a 5 čestných členů

(pozn. zakladatelé a členové S.O.S. Smečka pocházeli převážně z Prahy-Libně)

Chata K. Trojánek - nedatováno

Osadní píseň

Zasněženou plání
tmavý bod uhání,

zaráží se v letu:
"Hola, hoši, pošta je tu !"
Za všech stran se sbíhají v prostřed malé osady,
kde Bobby rozdává zprávy, právě došlé z Kanady.
Šťasten ten, pro koho Bobby lístek má,
ruky stisk odměnou za něj přijímá.

Bobby rozdal psaní,
vypřahá ze sání
svoji milou smečku
kamarádů psů,
Večer pak,
když oheň chatu ozáří,
a voda se v kotli na grog klokotem vaří,
Vesele znějí jejich písně malou osadou
Bobby je šťasten jejich náladou.

Pěvecký sbor "Panikáři" - nedatováno

Pěvecký sbor " Panikáři" (K. Trojánek zcela vpravo) Text u fotky: V upomínku na první soutěž tremp. sborů, kterou jsme obsadili. Soutěž byla pořádána osadou "Java" v Michli na Jezerce dne 27. 3. 1941

Sportovní přehled (rok 1943/44)

Sportovní majetek osady S.O.S. Smečka:
1 stan A
1 stan tzv. rakouský
1 luk
1 terč
1 švihadlo
1 wolley-ballová síť
sport. brožury
Mimo to vlastní členové několik canoí, stanů, ping-pong pálek a různé trampské potřeby.

25.-26. března 1944 konal se první tramp osady do Doubravčic do chat kamarádů
V. Friče, E. Mašty a M. Duchoně.
29. 4. - 1. 5. 1944 konal se opět tramp do Doubravčic.

text převzat z osadních Zpráv č. 3 pro rok 1944 a Zpráv č. 2 pro rok 1943; zkráceno

bottom of page