TSD je organizace sloužící občanům a nabízející své služby široké veřejnosti.

Takhle kopeme jámy.

Krásná zemina od Technických služeb.

AKTUÁLNĚ
Výzva odběratelům vody

Apelujeme na  odběratele pitné vody v Doubravčicích o maximální hospodárnost s touto komoditou. Od 1.5.2019 vejde v platnost opatření obecné povahy vydané odborem životního prostředí v Českém Brodě na žádost našeho dodavatele pitné vody Vodosu Kolín.   Upozorňujeme, že z důvodu nedostatku pitné vody může docházet k řízeným odstávkám v obci Doubravčice.

Vodné a stočné

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.

Více zde

PARTNEŘI
ODKAZY
776 111 011
776 111 056
POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA KANALIZAČNÍ ČERPADLA
776 053 552 - dispečink
608 746 954
DEPONIE – KONTEJNERY PÍSKY, ŠTĚRKY, ZEMINA
776 053 552 - dispečink
776 878 830
PRÁCE NAKLADAČEM
ÚPRAVA TERÉNU
SKLÁDÁNÍ PALET
   Manipulace s panely do 3,1 t