Technické služby Doubravčice (TSD) je organizace sloužící občanům obce Doubravčice, ale také organizace nabízející své služby široké veřejnosti.
776 111 011
776 111 056
POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA KANALIZAČNÍ ČERPADLA
776 053 552 - dispečink
608 746 954
DEPONIE – KONTEJNERY PÍSKY, ŠTĚRKY, ZEMINA
776 053 552 - dispečink
776 878 830
PRÁCE NAKLADAČEM
ÚPRAVA TERÉNU
SKLÁDÁNÍ PALET
   Manipulace s panely do 3,1 t
AKTUÁLNĚ

Fakturace vodného a stočného

Faktury za vodné a stočné pro období 1.1.2020 - 30.6.2020 byly odeslány. Pokud vám faktura emailem či poštou nedorazila či naopak chcete fakturu reklamovat, kontaktujte, prosím TSD na tel. 776 883 944 nebo na emailu ts.sprava@doubravcice.cz.

 

Jak už mnozí ví, od 1.5.2020 došlo ke změně DPH z 15 % na 10 %. Protože jsme ale zjistili, že je možné fakturovat s touto sníženou sazbou již od 1.1.2020, samozřejmě této možnosti využíváme a faktura tedy bude jen se sazbou 10%. Věříme, že vás tato skutečnost alespoň trochu potěší. 

AKCE NA DOPRAVU!
Dopravu po naší obci Vám budeme účtovat jen za 121 Kč!

Rádi Vám přivezeme štěrky, písky, zeminu. 

 
Výzva odběratelům vody

Apelujeme na odběratele pitné vody v Doubravčicích o maximální hospodárnost s touto komoditou. Upozorňujeme, že v případě velkého odběru (z důvodu zalévání, napouštění bazénů apod.), může být vody nedostatek a docházet k řízeným odstávkám v celé obci.

__________________________________________

Budete-li potřebovat vodu na dopouštění bazénů apod., kontaktujte p. Rychtu ze Štíhlic, tel. 604414916. Rád Vám ji přiveze. 

                               Děkujeme za ohleduplnost.