Technické služby Doubravčice (TSD) je organizace sloužící občanům obce Doubravčice, ale také organizace nabízející své služby široké veřejnosti.
776 111 011
776 111 056
POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA KANALIZAČNÍ ČERPADLA
776 053 552 - dispečink
608 746 954
DEPONIE – KONTEJNERY PÍSKY, ŠTĚRKY, ZEMINA
776 053 552 - dispečink
776 878 830
PRÁCE NAKLADAČEM
ÚPRAVA TERÉNU
SKLÁDÁNÍ PALET
   Manipulace s panely do 3,1 t
AKTUÁLNĚ

FAKTURACE VODNÉHO A STOČNÉHO 

Vážení uživatelé obecního vodovodu,

jelikož nám některé nemovitosti k dnešnímu dni nezvládly nahlásit stav vodoměru, musíme postupovat následovně:

a) pokud byl stav v předchozím pololetí 0 m3, tento stav ponecháme;

b) pokud odebíráte, bude Vám k červnovému stavu přičtena hodnota odběru za I. pololetí 2020.

Faktury za vodné a stočné můžete očekávat již v těchto dnech. V případě dotazů či nejasností, prosím, kontaktujte Technické služby Doubravčice, tel. 776 553 052, ts.sprava@doubravcice.cz.

Zároveň dáváme na vědomí, že budeme během letošního roku měnit u některých nemovitostí dosavadní vodoměry za nové, umožňující dálkový odpočet.

Děkujeme za pochopení.

AKCE NA DOPRAVU!

Dopravu po naší obci Vám budeme účtovat jen za 121 Kč!

Rádi Vám přivezeme štěrky, písky, zeminu. 

VÝZVA ODBĚRATELŮM VODY

Apelujeme na odběratele pitné vody v Doubravčicích o maximální hospodárnost s touto komoditou. Upozorňujeme, že v případě velkého odběru (z důvodu zalévání, napouštění bazénů apod.), může být vody nedostatek a docházet k řízeným odstávkám v celé obci.

__________________________________________

Budete-li potřebovat vodu na dopouštění bazénů apod., kontaktujte p. Rychtu ze Štíhlic, tel. 604414916. Rád Vám ji přiveze. 

Děkujeme za ohleduplnost.