top of page

Knihy

Doubravčice - Pohled do historie obce a okolí do roku 1950 (od 15 stol.n.l. do 50. let 20. stol.).

Autor: dipl. tech. Miroslav Pačes

Tato kniha mapuje část historie obce Doubravčice. Vlastním nákladem vydal autor.

Knihu je možné zakoupit přímo v Doubravčicích, nejlépe na základě dohody s autorem,

tel. 722 714 111.

Doubravčice nad říčkou Šemberou

Autor: Jan Psota a kolektiv

Vydání: 9/2019

Komplexní, na fakta i obrazový materiál bohaté dílo, které nepřináší jen shrnutí historie obce, ale  na více než 450 plnobarevných  stranách  čtenářům  nabízí  známé i neznámé příběhy o místních stavbách, přírodních krásách nebo lidských osudech, které neznají ani starousedlíci, či které dávno zapadly v zapomnění. Přehledné členění do ucelených částí oddělených barevně pomůže ještě poutavěji nalézat skvosty v podobě cenných informací či dobových fotografií, archiválií a nálezů z kronik a soukromých sbírek.  To  vše  od  počátečních zmínek o obci až po přibližně 20. léta 20. století s aktuálnějším doplněním informací o veřejném životě v obci. 

Křest knihy se s velkou slávou uskutečnil při akci Sousedské odpoledne 21.9.2019 na doslova zaplněné návsi u kapličky. Autoři Jan Psota a grafička Markéta Holá Mišková dorazili v plné síle společně s kmotry Otomarem Dvořákem (záhadolog a spisovatel),  Romanem Šulcem (spolutvůrce pořadů Objektiv a Toulavá kamera) a Petrem Vančou (organizátor hudebních a kulturních akcí).

Pozvanými hosty byli ti, kteří přispěli do knihy svými materiály, poznatky a paměťmi: Alena  Kvasničková, Jaroslav Stárek, Linda Pačesová, Irena Nedomová, Eva Čečetková a Jiří Filípek.

Knihu je možné zakoupit na obecním úřadě za 490 Kč.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reklama_kniha.jpg
20190918_143137.jpg
20190918_143027.jpg
20190918_143102.jpg
20190918_142808.jpg
20190918_142910.jpg
bottom of page