top of page
Informace pro chataře (majitele rekreačních nemovitostí) - rok 2024


Svoz odpadu:

Cena za kontejner na komunální odpad je 950 Kč, poplatek na rok 2024 se v případě nemovitosti s číslem evidenčním hradí do konce dubna.

Období přistavení kontejnerů: každoročně 1.4. - 31.10.

Upozorňujeme, že poplatek je povinna hradit každá nemovitost v obci bez ohledu na trvalé bydliště majitele nemovitosti apod. 

Hradit lze:

 • hotově - v kanceláři obecního úřadu během úředních hodin (upozorňujeme, že nejsou možné platby platební kartou!!)

 • bezhotovostně - platbu zašlete na účet č. 427918339/0800, VS je číslo nemovitosti. 

Pozn. chataři si mohou sami zvolit, zda využijí sezónní kontejner, či si pořídí svojí popelnici.

Stanoviště s kontejnery jsou na těchto místech:

 • Ulice Obecní (u Kulturního domu) - směs kontejner pro chataře, plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, oděvy, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

 • Obecní úřad – drobný elektroodpad (na dvorku u budovy OÚ), tonery (v budově OÚ)

 • Hospoda – drobný elektroodpad

 • Ulice V Bytovkách - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

 • Ulice V Průhonku (na návsi za kapličkou v uličce k bývalému JZD) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

 • Ulice V Dolíčku (na Zámkách) - směs kontejner pro chataře, plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

 • Ulice Na Vysoké mezi (na konci jeřabinové cesty "Stará Zámka") - směs kontejner pro chataře, plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

 • Ulice Ve Svahu (u čističky odpadních vod) - směs kontejner pro chataře, plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky), oděvy

 • Ulice Pod Číhadly - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

 • Ulice Sportovní (u fotbalového hřiště) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), kovy, použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky), oděvy

 • Ulice Na Čtvrtích - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky), oděvy

 • Dolánka - směs kontejner pro chataře

Ukládání biologických odpadů rostlinného původu (bioodpadu):

 • v období od dubna do listopadu kalendářního roku je možné využívat vlastní biopopelnici (cena 1 600 Kč, v případě kratšího období je cena počítána poměrnou částkou), nádoba je zdarma;

 • celoročně, ve všední dny 7 - 15:30 jsou k dispozici kontejnery na bioodpad v areálu Technických služeb Doubravčice, s.r.o., ul. Technických služeb 345, Doubravčice (podrobnější info zde).

Mapa sběrných míst tříděného odpadu ZDE

Mapa košů na psí exkrementy ZDE

Tato stránka byla zřízena především z důvodu přehlednější informovanosti  uživatelů rekreačních nemovitostí v  katastru naší obce.

Z tohoto důvodu zde nejsou duplikovány veškeré informace nacházející se na webu obce.

Děkujeme za pochopení.

               
                 ČESTNÉ
                 PROHLÁŠENÍ

                     

V případě, že je Vaše rekreační nemovitost ve stavu neumožňujícím pobyt (před demolicí, totální rekonstrukcí apod.), či lze zcela jasně prokázat, že dlouhodobě nemovitost z vážných důvodů nevyužíváte, je možné zaslat na obecní úřad do 30.4. daného roku čestné prohlášení.

V těchto případech může obecní úřad rozhodnout o prominutí poplatku za komunální odpad.  

Čestné prohlášení je nutné zasílat každý rok. 

bottom of page