Informace pro chataře - rok 2021


Svoz odpadu

CENA ZA KONTEJNER NA KOMUNÁLNÍ ODPAD JE 900 KČ, POPLATEK NA ROK 2021 SE V PŘÍPADĚ NEMOVITOSTI S ČÍSLEM EVIDENČNÍM HRADÍ DO 30. 4. 2021 (viz vyhláška 4/2019).

​Platíte-li převodem, použijte č.  účtu  427918339/0800, částka 900 Kč, VS je číslo objektu.

Pozn. chataři si mohou sami zvolit, zda využijí kontejner, či si pořídí svojí popelnici.


Stávající stanoviště byla posílena a nyní jsou kontejnery na těchto místech:

  • Ulice Obecní (u Kulturního domu) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy

  • Ulice K Bytovkám (u bytovek) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje

  • Ulice V Průhonku (na návsi za kapličkou v uličce k bývalému JZD) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje

  • Ulice V Dolíčku (Na Zámkách) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje

  • Ulice Na Vysoké mezi (na konci Jeřabinové cesty "Stará Zámka") - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje

  • Ulice Ve Svahu (u čističky odpadních vod) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje

  • Na Číhadlech - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy


K dispozici je také kontejner na TEXTIL (u ČOV - ulice Ve Svahu a u KD - ulice Obecní)

Ukládání biologických odpadů rostlinného původu (bioodpadu)

v období od 1. dubna do 30. listopadu kalendářního roku je možné využívat:

  • vlastní biopopelnici (cena 1 300 Kč), nádoba je zdarma

  • kontejnery na bioodpad v areálu Technických služeb Doubravčice, s.r.o., ul. Technických služeb 345, Doubravčice (bývalý statek), vždy v pondělí 8 - 10 hodin. 

Tato stránka byla zřízena především z důvodu přehlednější informovanosti  uživatelů rekreačních nemovitostí v  katastru naší obce.

Z tohoto důvodu zde nejsou duplikovány veškeré informace nacházející se na webu obce.

Děkujeme za pochopení.

               
 
               ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

                     

V případě, že je Vaše rekreační nemovitost ve stavu neumožňujícím pobyt (před demolicí, totální rekonstrukcí apod.), či lze zcela jasně prokázat, že dlouhodobě nemovitost z vážných důvodů nevyužíváte, je možné zaslat na obecní úřad do 30.4. daného roku čestné prohlášení.

V těchto případech může obecní úřad rozhodnout o prominutí poplatku za komunální odpad.  

Čestné prohlášení je nutné zasílat každý rok.