Informace pro chataře - rok 2022


Svoz odpadu

Cena za kontejner na komunální odpad je 900 Kč, poplatek na rok 2022 se v případě nemovitosti s číslem evidenčním hradí do konce dubna.

Období přistavení kontejnerů: každoročně 1.4. - 31.10.

Upozorňujeme, že poplatek je povinna hradit každá nemovitost v obci bez ohledu na trvalé bydliště majitele nemovitosti apod. 

 

Hradit lze:

 • hotově - v kanceláři obecního úřadu během úředních hodin (upozorňujeme, že nejsou možné platby platební kartou!!)

 • bezhotovostně - platbu zašlete na účet č. 427918339/0800, VS je číslo nemovitosti. Následně si domluvte, prosím, předání známky na popelnici  na info@doubravcice.cz nebo 608 177 901.

Pozn. chataři si mohou sami zvolit, zda využijí sezónní kontejner, či si pořídí svojí popelnici.

Stanoviště s kontejnery jsou na těchto místech:

 • Ulice Obecní (u Kulturního domu) - směs pro chataře, plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, oděvy, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

 • Ulice V Bytovkách - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje

 • Ulice V Průhonku (na návsi za kapličkou v uličce k bývalému JZD) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje

 • Ulice V Dolíčku (na Zámkách) - směs pro chataře, plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje

 • Ulice Na Vysoké mezi (na konci jeřabinové cesty "Stará Zámka") - směs pro chataře, plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje

 • Ulice Ve Svahu (u čističky odpadních vod) - směs pro chataře, plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, oděvy

 • Ulice Pod Číhadly - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje

 • Ulice Sportovní (u fotbalového hřiště) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), kovy, použité kuchyňské rostlinné oleje

 • Ulice Na Čtvrtích - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje

 • Dolánka - směs pro chataře

 • Obecní úřad (během úředních hodin) – drobný elektroodpad, tonery, použité kuchyňské rostlinné oleje

 • Hospoda – drobný elektroodpad

Ukládání biologických odpadů rostlinného původu (bioodpadu)

v období od 1. dubna do 30. listopadu kalendářního roku je možné využívat:

 • vlastní biopopelnici (cena 1 300 Kč), nádoba je zdarma

 • kontejnery na bioodpad v areálu Technických služeb Doubravčice, s.r.o.,                        ul. Technických služeb 345, Doubravčice (bývalý statek) 

Tato stránka byla zřízena především z důvodu přehlednější informovanosti  uživatelů rekreačních nemovitostí v  katastru naší obce.

Z tohoto důvodu zde nejsou duplikovány veškeré informace nacházející se na webu obce.

Děkujeme za pochopení.

               
 
               ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

                     

V případě, že je Vaše rekreační nemovitost ve stavu neumožňujícím pobyt (před demolicí, totální rekonstrukcí apod.), či lze zcela jasně prokázat, že dlouhodobě nemovitost z vážných důvodů nevyužíváte, je možné zaslat na obecní úřad do 30.4. daného roku čestné prohlášení.

V těchto případech může obecní úřad rozhodnout o prominutí poplatku za komunální odpad.  

Čestné prohlášení je nutné zasílat každý rok.