Informace pro chataře - rok 2020


Svoz odpadu

CENA ZA KONTEJNER NA KOMUNÁLNÍ ODPAD JE 900 KČ, POPLATEK NA ROK 2020 SE V PŘÍPADĚ NEMOVITOSTI S ČÍSLEM EVIDENČNÍM HRADÍ DO 30. 4. 2020 (viz vyhláška 4/2019).

​Platíte-li převodem, použijte č.  účtu  427918339/0800, VS je číslo objektu.


Stávající stanoviště byla posílena a nyní jsou kontejnery na těchto místech:

 

  • Ulice Obecní (u Kulturního domu) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy

  • Ulice K Bytovkám (u bytovek) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly)

  • Ulice V Průhonku (na návsi za kapličkou v uličce k bývalému JZD) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly)

  • Ulice V Dolíčku (Na Zámkách) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly)

  • Ulice Na Vysoké mezi (na konci Jeřabinové cesty "Stará Zámka") - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly)

  • Ulice Nad Lomem (u vodojemu) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje

  • Na Číhadlech - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy


K dispozici je také kontejner na TEXTIL (u vodojemu a u KD)

 

Ukládání biologických odpadů rostlinného původu


Bude k dispozici v období od 1. dubna do 30. listopadu kalendářního roku v ulici Technických služeb (objekt Technických služeb Doubravčice, s.r.o.
Prostor je monitorován a v průběhu ledna bude oznámena otevírací doba.

Tato stránka byla zřízena především

z důvodu přehlednější informovanosti  uživatelů rekreačních nemovitostí

v  katastru naší obce v případě jakýchkoliv nejasností či dotazů.

Z tohoto důvodu zde nejsou duplikovány veškeré informace nacházející se na webu obce a týkajícící se chatařů příp.

i obyvatel trvale hlášených. Děkujeme

za pochopení.