top of page
Hrad Šember

 

Turistická stezka žlutá, zelená; směr Šember (hradiště); poblíž je i turistické rozcestí Na Zámkách - střetává se zde červená a žlutá.

  • Místo, na kterém byl vybudován hrad Šember, bylo osídleno již v době bronzové, později zde vzniklo keltské a slovanské hradiště (viz. Hradiště u Doubravčic).

  • Vysoký a nepřístupný roh ostrohu nad říčkou Šemberou, s pozůstatky opevnění, využil pro stavbu Dětřich (Theodorik) z Portic. Tento příbuzný pánů z Pardubic, biskup mindenský, probošt vyšehradský a kancléř císaře Karla IV. založil v roce 1357 v nedaleké Klášterní Skalici nejmladší cisterciácký klášter v Čechách. Ve stejné době Dětřich z Portic zakoupil pozemek pro stavbu klášterního hradu a to od Ješka z Náchoda, držitele sousedního panství v Kostelci nad Černými lesy. Díky tomu je o koupi a úmyslu stavby hradu písemný záznam. Hrad Šember zůstal v majetku kláštera až do husitských válek. Roku 1421 klášter zanikl, podobný osud potkal pravděpodobně i hrad Šember, který byl dobyt husity. Jako pustý se hrad uvádí k roku 1452.

  • Hrad byl pojmenován Schönberg, odtud patrně počeštělé Šemberk (Šember). Některé prameny uvádějí, že při koupi ostrohu Dětřichem z Portic, zde stával již hrad, ale celý pouze dřevěný.

  • Stejně jako hradiště i hrad na jeho místě plnil především vojenskou a obrannou funkci. Chránil obchodní cestu údolím a jeho největší předností byla strategická pozice na vysokém, nepřístupném ostrohu a mohutná valová hradba. Nebyl zřejmě vybaven ani vyšší kamennou věží a vlastní část hradu měla malý oválný obrys, ze severní strany ukončený skalnatým hřebenem.

  • Pozůstatky hradu: vyzděné zbytky hradeb ve východní stěně, propadliny předpokládající sklepení, zbytky stěn budovy (středověké zdivo), prostor hrázděného paláce, valy.

Pověsti:

  • Ve sklepení hradu je prý ukryt velký poklad, pokus o jeho objevení v r. 1689 však nebyl úspěšný. Má se nacházet v tajné chodbě, vedoucí ze sklepení hradu do Kostelce, jak si myslel farář od sv. Jindřicha z Prahy, který ho tenkrát marně hledal.

  • O velikonocích na "Velký pátek", se prý otevírají se poklady na hradech, v podzemí ukryté a  zde se ještě navíc zjevuje malý mužík s měšcem plným peněz.

  • Na skalním ostrohu, lidmi pojmenovaném "Čertova lenoška" prý sedává sám Satanáš, když vyhrává na dudy.

  • Po staré cestě vedoucí od hradu do Kostelce občas projíždí černý kočár a uvnitř sedí dvě tajemné kněžny.

bottom of page