Územní plán obce Doubravčice
UZEMNI_PLAN_7-page-001.jpg

ÚP Doubravčice - změna č. 7

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 6.1.20

ÚP Doubravčice - změna č. 7 - oznámení o veřejném projednání ÚP

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 8.4.19

ÚP Doubravčice - změna č. 7 - společné projednávání návrhu ÚP

zodpovídá: správce webu

ÚP Doubravčice - změna č. 6

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 10.6.19

OOP č. 1- Doubravčice - změna č. 6

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 10.6.19

ÚP Doubravčice - změna č. 6 - oznámení o veřejném projednání ÚP

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 30.7.18

ÚP Doubravčice - změna č. 6 - společné projednávání návrhu ÚP

zodpovídá: správce webu

10. 01. 2017 - Změna č. 5 územního plánu

Návrh změny č.5 územního plánu obce
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

20. 5. 2016

Změny č.5 územního plánu obce
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

Změna ÚP č. 4 - komplet.pdf
Opatření obecné povahy - změna č. 4 ÚP.pdf

Změna č. 4 územního plánu obce

Změna ÚP č.4 a vlivů na ŽP. - oznámení.pdf
Změny ÚP č. 4 - výkresy.pdf
vyhodnocení vlivů ŽP - nabidka_SEA_doubravcice_4z_240812.pdf
vyhodnocení změny ÚP č. 4 - udržitelný rozvoj Doubravčice.pdf

25. 02. 2011 - Změna č.3 územního plánu obce

ÚP Doubravčice - OOP změna č. 3.pdf

Schválená územní studie lokality Na Čihadle

uzemni studie Na Cihadle 2010.pdf

Návrh změny č. 3 územního plánu obce

Textová část - uzemni plan zemna 3 text (navrh).pdf

Hlavní výkres - uzemni plan zmena 3 reseni sidla (navrh).pdf

Základní členění - uzemni plan zmena 3 zakladni cleneni (navrh).pdf

Zábory půdy - uzemni plan zmena 3 zabor pudy (navrh).pdf

Veřejně prospěšné stavby - uzemni plan zmena 3 verejne prosp stavby (navrh).pdf

Řešení dopravy - uzemni plan zmena 3 doprava (navrh).pdf

03. 12. 2008 účinnost

Územní plán obce vč. zapracované změny č. 2

Hlavní výkres 1:5000 - uzemni plan mapa zmena 2.pdf

Centrum obce 1:2880 - uzemni plan zmena 2 - centrum obce.pdf

Řešení dopravy a technického vybavení - uzemni plan zemna 2 reseni dopravy.pdf

Veřejně prospěšné stavby - uzemni plan zmena 2 verejne prosp stavby.pdf

Vyhodnocení vlivu na lesní a zemědělské pozemky - uzemni plan zmena 2 vliv na pozemky.pdf

UPOZORNĚNÍ

V současné době jsou mnohými realitními kancelářemi (A NEJEN RK!!!) nabízeny pozemky v obci Doubravčice.
Některé kanceláře slibují nereálné věci, týkající se zejména budoucího připojení pozemků na inženýrské sítě, či přeměny nestavebních pozemků na stavební. Pro aktuální informace týkající se konkrétního pozemku, prosím kontaktujte přímo obecní úřad
ou@doubravcice.cz

Odkazy

Územní plány obcí okresu Kolín

(mapové služby Středočeského kraje)

 

 

Nahlížení do katastru nemovitostí