top of page
Územní plán obce Doubravčice
UZEMNI_PLAN_7-page-001.jpg

Návrh zadání Územního plánu obce Doubravčice

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 10.3.2021

ÚP Doubravčice - změna č. 7

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 6.1.2020

ÚP Doubravčice - změna č. 7 - oznámení o veřejném projednání ÚP

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 8.4.2019

ÚP Doubravčice - změna č. 7 - společné projednávání návrhu ÚP

zodpovídá: správce webu

ÚP Doubravčice - změna č. 6

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 10.6.2019

OOP č. 1- Doubravčice - změna č. 6

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 10.6.2019

ÚP Doubravčice - změna č. 6 - oznámení o veřejném projednání ÚP

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 30.7.2018

ÚP Doubravčice - změna č. 6 - společné projednávání návrhu ÚP

zodpovídá: správce webu

ÚP Doubravčice - změna č. 5 

Návrh změny č.5 územního plánu obce
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

úřední deska od: 10.1.2017

ÚP Doubravčice - změna č. 5

Změny č.5 územního plánu obce
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

úřední deska od: 20.5.2016

ÚP Doubravčice - změna č. 4

Změna č. 4 územního plánu obce

Změna ÚP č. 4 - komplet.pdf

Změna ÚP č.4 a vlivů na ŽP. - oznámení.pdf
Změny ÚP č. 4 - výkresy.pdf
vyhodnocení vlivů ŽP - nabidka_SEA_doubravcice_4z_240812.pdf
vyhodnocení změny ÚP č. 4 - udržitelný rozvoj Doubravčice.pdf

ÚP Doubravčice - změna č. 3

ÚP Doubravčice - OOP změna č. 3.pdf

úřední deska od: 25.2.2011

Schválená územní studie lokality Na Čihadle

uzemni studie Na Cihadle 2010.pdf

Návrh změny č. 3 územního plánu obce

Textová část - uzemni plan zemna 3 text (navrh).pdf

Hlavní výkres - uzemni plan zmena 3 reseni sidla (navrh).pdf

Základní členění - uzemni plan zmena 3 zakladni cleneni (navrh).pdf

Zábory půdy - uzemni plan zmena 3 zabor pudy (navrh).pdf

Veřejně prospěšné stavby - uzemni plan zmena 3 verejne prosp stavby (navrh).pdf

Řešení dopravy - uzemni plan zmena 3 doprava (navrh).pdf

Územní plán obce vč. zapracované změny č. 2

Hlavní výkres 1:5000 - uzemni plan mapa zmena 2.pdf

Centrum obce 1:2880 - uzemni plan zmena 2 - centrum obce.pdf

Řešení dopravy a technického vybavení - uzemni plan zemna 2 reseni dopravy.pdf

Veřejně prospěšné stavby - uzemni plan zmena 2 verejne prosp stavby.pdf

Vyhodnocení vlivu na lesní a zemědělské pozemky - uzemni plan zmena 2 vliv na pozemky.pdf

3.12.2008

UPOZORNĚNÍ

V současné době jsou mnohými realitními kancelářemi (A NEJEN RK!!!) nabízeny pozemky v obci Doubravčice.
Některé kanceláře slibují nereálné věci, týkající se zejména budoucího připojení pozemků na inženýrské sítě, či přeměny nestavebních pozemků na stavební. Pro aktuální informace týkající se konkrétního pozemku, prosím kontaktujte přímo obecní úřad
ou@doubravcice.cz

Odkazy

Územní plány obcí okresu Kolín

(mapové služby Středočeského kraje)

 

 

Nahlížení do katastru nemovitostí

bottom of page