top of page
Obecní Zpravodaj 

 

První číslo Obecního zpravodaje vyšlo v listopadu 2006, periodicita se poté ustálila na třech číslech ročně, od roku 2020 byla změněna na dvě čísla ročně (jaro-léto a podzim-zima), počet stran je průměrně 46, náklad 550 ks, formát A5. Zpravodaj běžně celobarevný na hladké křídě.

Zpravodaj obsahuje různá sdělení a informace týkající se obecního úřadu, dění v obci, Technických služeb Doubravčice, Mateřské školy Doubravka apod. Stálé místo zde mají příspěvky místních  organizací a spolků, např. TJ Sokol, Dokolečka z.s., ale i podnikatelů v obci.  Pravidelně je ve Zpravodaji část věnována  kapitolám z historie obce a jejího okolí, kultuře, místní flóře a fauně, ale také v něm naleznete společenskou rubriku nebo rozhovory s místními, či známými osobnostmi. Vše doplňuje soukromá a firemní inzerce. Svůj příspěvek můžete adresovat do redakce Zpravodaje i vy, na email info@doubravcice.cz.

Ceník inzerce (platnost od 1.4.2021)

Inzerce řádková je pro občany stále zdarma. Oznámení, gratulace, upoutávky na místní kulturní akce apod. zůstávají zdarma.
Firemní inzerce je placená.

Cena černobílé inzerce

celostránková A5 - 800 Kč; 1/2 stránky A5 - 400 Kč; 1/4 stránky A5 - 200 Kč (ceny jsou včetně DPH).
Cena barevné inzerce

celostránková A5 - 1 600 Kč; 1/2 stránky A5 - 800 Kč; 1/4 stránky A5 - 400 Kč (ceny jsou včetně DPH).

Pro firmy nabízíme také  inzerci na obecním webu (banner nebo ikonu s URL odkazem a popiskem) - cena 1 000 Kč/12 měsíců (bez DPH); vhodné především pro firmy a soukromníky s místní působností.

Termíny vydání a uzávěrky:

  • vydání v dubnu - uzávěrka 28.2. (OZ pro období duben - září)

  • vydání v říjnu - uzávěrka 30.8. (OZ pro období říjen - březen)

Případná změna vydání či uzávěrky bude včas oznámena zde na webu a na FB.

Výdejní místa:

Obecní úřad Doubravčice, Doubravčická hospoda, Potraviny, Technické služby Doubravčice, Mateřská škola Doubravčice, Cukrářství U Bártů 

Kontakt pro příspěvky, inzeráty, gratulace, dotazy, návrhy či připomínky:

Doubravčický zpravodaj
OÚ Doubravčice
Obecní 94
282 01 Doubravčice
e-mail: info@doubravcice.cz

Obecní zpravodaj - starší čísla

Zájemci si mohou požádat o starší čísla Obecního zpravodaje obce Doubravčice na obecním úřadu.

Zpravodaj_44.jpg
Archiv zpravodaje

2023

2022         OZ48         OZ49

2021         OZ46         OZ47

2020         OZ44         OZ45

2019         OZ41         OZ42         OZ43 

2018         OZ38         OZ39         OZ40

2017         OZ35         OZ36         OZ37

2016         OZ32         OZ33         OZ34

2015         OZ29         OZ30         OZ31

2014         OZ26         OZ27         OZ28

2013         OZ23         OZ24         OZ25

2012         OZ20         OZ21         OZ22

2011         OZ17         OZ18         OZ19

2010         OZ14         OZ15         OZ16

2009         OZ11         OZ12         OZ13

2008         OZ08         OZ09         OZ10

2007         OZ05         OZ06         OZ07

                  OZ03         OZ04

bottom of page