top of page
Vyhlášky a nařízení obce Doubravčice platné v roce 2023

Nařízení 4/2022 ustanovující rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních silnic

NARIZENI č.4-2022.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 3/2022 o místním poplatku za komunální odpad

OZV_32022_mistni_odpad.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 2/2022 o odpadovém hospodářství

OZV_22022_odpadove_hospodarstvi.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 požární řád obce

OZV_12021_pozarni_rad.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV_22020_verejne_prostranstvi.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, zrušení některých závazných vyhlášek

OZV_72019_zruseni_nekterych_OZV.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, poplatek ze psů od 1/2020

OZV_52019_poplatek_psi.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o regulaci hlučných činností

OZV_022019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

OZV_012019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o regulaci provozování hazardních her

OZV č.2 - 2017.PDF

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

OZV č.1-2017.PDF

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu

OZV č. 2-2016.PDF

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o požárním řádu obce

OZV č.1-2016.PDF

Nařízení č. 1/2016 o podomním prodeji

NARIZENI č.1-2016.PDF

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o zhodnocení nemovitosti, novela

OZV č. 3-2015.PDF

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o zákazu spalování

OZV č. 2-2015.PDF

Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zhodnocení nemovitostí (OZV, příklady výpočtu, info.pdf) - v platnosti od 1. 7. 2015

OZV č. 4-2014.PDF

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

OZV_č. 3-2014.PDF

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se vydává 2. cenová mapa stavebních pozemků obce

OZV č. 2-2014.PDF

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o údržbě veřejné zeleně na území obce

č. 3-2012.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se stanovuje úhrada stočného ve dvousložkové formě

č. 2-2012.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o užívání znaku a vlajky (praporu) obce

č. 1-2012.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

OZV_č. 2-2008.PDF

bottom of page