Vyhlášky a nařízení obce Doubravčice platné k dnešnímu datu

Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, zrušení některých závazných vyhlášek

OZV_72019_zruseni_nekterych_OZV.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, poplatek za užívání veřejného prostranství

OZV_62019_poplatek_verejne_prostranstvi.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, poplatek ze psů od 1/2020

OZV_52019_poplatek_psi.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, poplatek za komunální odpad od 1/2020

OZV_42019_komunalni_odpad.pdf

Nařízení ustanovující rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních silnic

Nařízení 32019

Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností

OZV_022019

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

OZV_012019

Nařízení č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her (2017)

OZV č.2 - 2017.PDF

Obecně závazná vyhláška kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci a vymezují prostory pro volné pobíhání psů (2017)

OZV č.1-2017.PDF

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu (2016)

OZV č. 2-2016.PDF 

Obecně závazná vyhláška o požárním řádu obce (2016)

OZV č.1-2016.PDF

Nařízení o podomním prodeji (2016)

NARIZENI č.1-2016.PDF

Zhodnocení nemovitosti, novela (2015)

OZV č. 3-2015.PDF

Zákaz spalování (2015)

OZV č. 2-2015.PDF

Zhodnocení nemovitostí (OZV, příklady výpočtu, info.pdf) - v platnosti od 1. 7. 2015 (2014)

OZV č. 4-2014.PDF

Stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 

OZV_č. 3-2014.PDF

2. cenová mapa stavebních pozemků (2014)

OZV č. 2-2014.PDF

Poplatek za komunální odpad od r. 2015 (2014)

OZV č. 1-2014.PDF

Údržba veřejné zeleně na území obce Doubravčice (2012)

č. 3-2012.pdf

Úhrada stočného ve dvousložkové formě (2012)

č. 2-2012.pdf 

 

Užívání znaku a vlajky (praporu) obce (2012)

č. 1-2012.pdf

Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 

OZV_č. 2-2008.PDF