OBEC

Dotace 2020

S radostí dáváme na vědomí schválení našich žádostí o dotace na akce uvedené v příloze. Celkově se jedná o dotace ve výši 1 881 611,25 Kč!

Výsadba zeleně by měla odstartovat na podzim 2020, knihovna využije dotaci ihned, na pořízení knihovnického SW a rovněž k nákupu vybavení pro příjemnější pobyt v knihovně.  

Zároveň nám ale bohužel nebyla schválena dotace ze strany SFŽP na výstavbu chodníků Mukařovská a Úvalská. Snad se zadaří a schválí nám dotaci alespoň na IROP, kam je možnost podávat žádosti do konce června a této možnosti samozřejmě využijeme.

podrobnější info zde 

OBČANÉ

Program Dešťovka

Státní fond životního prostředí ČR stále přijímá žádosti o dotace na zachytávání dešťové vody.

více zde