Odpady v roce 2021

Výše poplatků za odvoz odpadu

(poplatky se hradí na obecním úřadě)

komunální odpad - popelnice 120 l                                              1 650 Kč

komunální odpad - popelnice 240 l                                              2 300 Kč

komunální odpad - kontejner (chataři) *                                          900 Kč

komunální odpad - tiket na jednorázový svoz                                  70 Kč

(pouze pro rekreační chalupy s č. p.)

komunální odpad - jednorázový pytel s logem FCC                         70 Kč

bioodpad - biopopelnice (1.4. - 30.11.)                                          1 300 Kč

* chataři si mohou sami zvolit, zda využijí kontejner nebo si pořídí svojí popelnici.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA ROK 2021 MAJÍ OBČANÉ POVINNOST UHRADIT DO 31.1.2021,

​PLÁTCI NEMOVITOSTÍ S Č. EVIDENČNÍM DO 30.4.2021; viz vyhláška 4/2019.

POPLATEK ZA BIOODPAD JE NUTNÉ MÍT UHRAZEN VŽDY PŘED VYUŽITÍM TÉTO SLUŽBY. Známku lze dokoupit během celé sezóny.  

Platíte-li převodem, zašlete platbu na účet č. 427918339/0800, VS je číslo nemovitosti. Předání známky na popelnici si domluvte na info@doubravcice.cz nebo 608 177 901.

Svoz komunálního odpadu je prováděn každý LICHÝ TÝDEN a to ve ČTVRTEK.

Svoz bioodpadu je prováděn každý LICHÝ TÝDEN a to ve STŘEDU (v období 1.4. - 30.11.).

Svoz tříděného odpadu je prováděn v pondělí (papír) a ve čtvrtek (plasty).

Ukládání biologických odpadů rostlinného původu (bioodpadu)

v období od 1. dubna do 30. listopadu kalendářního roku je možné využívat:

 • vlastní biopopelnici (cena 1 300 Kč), nádoba je zdarma

 • kontejnery na bioodpad v areálu Technických služeb Doubravčice, s.r.o., ul. Technických služeb 345, Doubravčice (bývalý statek), vždy v pondělí 8 - 10 hodin. 

Informace – sběrná místa tříděného odpadu

Během roků 2020 - 2021 bude docházet k přeorganizování a zejména k rozšiřování sběrných míst tříděného odpadu. Nová místa vzniknou Na Dubině, Na Čtvrtích, K Jízdárně. Zrušeno bude sběrné místo u vodojemu a přesunuto z části do ul. Ve Svahu (u ČOV) a do ul. Na Vysoké mezi (k novému multifunkčnímu hřišti).

Realizace bude probíhat postupně, s tím, že některá stávající sběrná místa budou doplněna o další komodity, např. tetra-pack, kov, olej. Součástí této akce bude i rozšíření košů na psí exkrementy v dalších lokalitách.
Přesné rozmístění sběrných míst a uvedení co a kde lze třídit najdete ZDE, mapa ZDE.

Stanoviště s kontejnery jsou na těchto místech:

 • Ulice Obecní (u Kulturního domu) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, oděvy, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

 • Ulice K Bytovkám (u bytovek) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje

 • Ulice V Průhonku (na návsi za kapličkou v uličce k bývalému JZD) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje

 • Ulice V Dolíčku (na Zámkách) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje

 • Ulice Na Vysoké mezi (na konci Jeřabinové cesty "Stará Zámka") - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje

 • Ulice Nad Lomem (u vodojemu) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, oděvy

 • Ulice Pod Číhadly - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje

 • Ulice Na Čtvrtích - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje

 • Obecní úřad (během úředních hodin) – drobný elektroodpad, tonery, použité kuchyňské rostlinné oleje

 • Hospoda – drobný elektroodpad

Obyvatele prosíme o pečlivé "sešlápnutí" vhazovaných kovových předmětů tak, aby zabíraly v popelnici co nejméně místa. Velké kovové věci patří stále na sběrné dvory.

V případě plného kontejneru prosím nenechávejte odpad v jeho okolí a zajeďte k dalšímu stání, kde bude kontejner volný. 

Zanechání odpadu u plného kontejneru může být pod sankcí až 5 000,- Kč.

Děkujeme za pochopení a děkujeme, že třídíte!

Sběrný dvůr Český Brod-Liblice

SD Liblice, Průmyslová ulice

 • otevírací doba: úterý 14–18 h / středa a pátek 13–17 h / sobota 8–16 h

 • pro občany Doubravčic uložení roztříděného odpadu zdarma (nutnost prokázání trvalého pobytu v obci podmínkou)

 • sběrný dvůr v Liblicích přijímá odpad v omezeném množství:

 1. objemný a směsný odpad 0,5 m kubického jednorázově;

 2. suť, stavební odpad a zeminu bereme v množství 0,5 m kubického za měsíc

  na osobu.

 3. Na větší množství je nutné si objednat kontejner a odvézt na skládku v Radimi.

 4. Ve větším množství a od všech subjektů bereme pouze elektroodpad, případně železo.

 5. Veškerý odevzdaný odpad musí být vytříděný, jinak nebude do sběrného dvora přijat.​

 

​V případě, že nemáte možnost odpad do Liblic odvézt, kontaktujte, prosím, Technické služby Doubravčice, tel. 776 053 552 a domluvte si s nimi možnost/podmínky odvozu. 

Svozové nádoby (popelnice)

Nabízí k prodeji TS Doubravčice, kontakt: ts.deponie@doubravcice.cz nebo 776 053 552.

Jaké jsou sankce za ukládání odpadu mimo sběrné nádoby?

Za ukládání odpadu mimo sběrné nádoby, nebo ukládání jiného odpadu do nádob než pro který jsou určeny, hrozí fyzickým osobám dle přestupkového zákona pokuta až do 50.000 Kč a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti a právnickým osobám až do 300.000 Kč.