top of page
Odpady 

Výše poplatků za odvoz odpadu v roce 2023:

(poplatky se hradí na obecním úřadě)

komunální odpad - popelnice   80 l                                               1 872 Kč

komunální odpad - popelnice 120 l                                               2 808 Kč

komunální odpad - popelnice 240 l                                               5 616 Kč

komunální odpad - kontejner (chataři , 1.4. - 31.10.) *                   950 Kč

komunální odpad - tiket na jednorázový svoz                                 108 Kč

(pouze pro rekreační chalupy s č. p.)

komunální odpad - jednorázový pytel s logem FCC                        108 Kč

bioodpad - biopopelnice                                                                  1 450 Kč   

* chataři si mohou sami zvolit, zda využijí kontejner nebo si pořídí svojí popelnici. 

Splatnost:

Poplatky za komunální odpad pro nemovitosti, které mají vlastní popelnici se hradí v průběhu ledna. 

Plátci nemovitostí s č. evidenčním (uživatelé směsných chatařských kontejnerů) hradí poplatky do konce dubna.

Poplatek za bioodpad je nutné mít uhrazen vždy před využitím této služby (známku si lze dokoupit během celé sezóny). První svoz bioodpadu bude 5.4.2023, poslední 29.11.2023.

Hradit lze:

 • hotově - v kanceláři obecního úřadu během úředních hodin (upozorňujeme, že nejsou možné platby platební kartou!!)

 • bezhotovostně - platbu zašlete na účet č. 427918339/0800, VS je číslo nemovitosti. Následně si domluvte, prosím, předání známky na popelnici na info@doubravcice.cz nebo 608 177 901.

Termíny svozu:

Svoz komunálního odpadu je prováděn každý LICHÝ TÝDEN a to ve ČTVRTEK.

Svoz bioodpadu je prováděn každý SUDÝ TÝDEN a to ve STŘEDU (v období 4-11/2023).

Svoz tříděného odpadu je prováděn v úterý (papír) a ve čtvrtek (plasty).

Svozové nádoby (popelnice):

Nabízí k prodeji Technické služby Doubravčice, kontakt: ts.deponie@doubravcice.cz nebo 776 053 552. Objem 80, 120 nebo 240 l.

Nádoby na bioodpad jsou zdarma

Občané mohou pro odkládání tříděného odpadu využívat sběrná místa, která jsou rozmístěna ve všech částech obce, dále pro  odkládání veškerého elektrozařízení a pneumatik klece v areálu Technických služeb Doubravčice, pro malé elektro a tonery boxy na dvoře obecního úřadu. Pro velkoobjemový odpad jsou přistavovány 2x ročně kontejnery (podrobnější info viz níže).

 • v období od dubna do listopadu kalendářního roku je možné využívat vlastní biopopelnici (cena 1 450 Kč, v případě kratšího období je cena počítána poměrnou částkou), nádoba je zdarma 

 • celoročně, ve všední dny 7 - 16 hod., kontejnery na bioodpad v areálu Technických služeb Doubravčice, s.r.o., ul. Technických služeb 345, Doubravčice (podrobnější info zde)

 

Kontejnery jsou na těchto místech:

 • ulice Obecní (u Kulturního domu) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

 • ulice V Bytovkách - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

 • ulice V Průhonku (na návsi za kapličkou v uličce k bývalému JZD) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

 • ulice V Dolíčku (na Zámkách) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

 • ulice Na Vysoké mezi (na konci jeřabinové cesty "Stará Zámka") - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

 • ulice Ve Svahu (u čističky odpadních vod) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

 • ulice Pod Číhadly - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

 • ulice Sportovní (u fotbalového hřiště) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

 • ulice Na Čtvrtích - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

Obyvatele prosíme o pečlivé "sešlápnutí" vhazovaných kovových předmětů tak, aby zabíraly v popelnici co nejméně místa. Velké kovové věci patří stále na sběrné dvory anebo se můžete domluvit na odvozu s Technickými službami Doubravčice.

V případě plného kontejneru prosím nenechávejte odpad v jeho okolí a zajeďte k dalšímu stání, kde bude kontejner volný. 

Zanechání odpadu u plného kontejneru může být pod sankcí až 5 000,- Kč.

Děkujeme za pochopení a děkujeme, že třídíte!

PLAST, PAPÍR, SKLO,
NÁPOJOVÉ KARTONY, OLEJE, KOVY

BIOODPAD

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ,
BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

 • veškerá elektrozařízení, tzn. obrazovky, monitory, světelné zdroje, pračky, myčky, lednice, žehličky, mobily, baterie a akumulátory atd.

- je možno odkládat celoročně, během otevíracích hodin v areálu Technických služeb Doubravčice, s.r.o., ul. Technických služeb 345, Doubravčice.

 • malá zařízení, tzn. mobily a drobné elektro do 50 cm, vč. malých baterií

- je možno odkládat celoročně, do boxu na dvoře Obecního úřadu Doubravčice (baterie i do boxíků přímo v budově).

PNEUMATIKY

Ojeté pneumatiky lze odkládat celoročně, během otevíracích hodin v areálu Technických služeb Doubravčice, s. r. o., ul. Technických služeb 345, Doubravčice. 

TONERY

Je možno odkládat do boxu na chodbě Obecního úřadu Doubravčice.

ODĚVY

Kontejnery na oděvy jsou na těchto místech:

 • ulice Obecní (u kulturního domu)

 • Ve Svahu (u čističky odpadních vod)

 • ulice Sportovní (u fotbalového hřiště)

Mapa košů na psí exkrementy ZDE

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Lze odkládat do velkoobjemových kontejnerů, které jsou přistavovány 2x ročně na náves před kulturním domem (o termínech je veřejnost informována přes web a FB obce).  

V případě většího množství (likvidace či rekonstrukce nemovitosti, vybavení, suť apod.) lze odpad odvézt přímo na Sběrný dvůr v Českém Brodě - Liblice za poplatek. 

Lze se také domluvit na odvozu kontejneru s Technickými službami Doubravčice (ts.deponie@doubravcice.cz, 776 883 903).

SBĚRNÝ DVŮR ČESKÝ BROD - LIBLICE

Do sběrného dvora v Liblicích, ul. Průmyslová mohou občané za poplatek odkládat různé odpady (zejména suť a objemný odpad).

 • otevírací doba: úterý 14–18 h / středa a pátek 13–17 h / sobota 8–16 h

 • nebezpečný odpad tento sběrný dvůr nepřijímá

 • veškerý odevzdaný odpad musí být vytříděný, jinak nebude do sběrného dvora přijat.​

Veškeré info na https://www.tsceskybrod.cz/sberny-dvur

Na větší množství odpadu je možno objednat si kontejner u Technických služeb Doubravčice (pro více info kontaktujte TS Doubravčice, ts.deponie@doubravcice.cz, 776 883 903).

Jaké jsou sankce za ukládání odpadu mimo sběrné nádoby?

Za ukládání odpadu mimo sběrné nádoby, nebo ukládání jiného odpadu do nádob než pro který jsou určeny, hrozí fyzickým osobám dle přestupkového zákona  pokuta  až  do  50 000 Kč a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti a právnickým osobám až do 300 000 Kč.

bottom of page