Odpady v roce 2022

Výše poplatků za odvoz odpadu

(poplatky se hradí na obecním úřadě)

komunální odpad - popelnice 120 l                                               2 184 Kč

komunální odpad - popelnice 240 l                                               4 368 Kč

komunální odpad - kontejner (chataři , 1.4. - 31.10.) *                   900 Kč

komunální odpad - tiket na jednorázový svoz                                   84 Kč

(pouze pro rekreační chalupy s č. p.)

komunální odpad - jednorázový pytel s logem FCC                          84 Kč

bioodpad - biopopelnice (30.3. - 23.11.2022)                                1 300 Kč

* chataři si mohou sami zvolit, zda využijí kontejner nebo si pořídí svojí popelnici. 

Splatnost:

Poplatky za komunální odpad pro nemovitosti, které mají vlastní popelnici se hradí v průběhu ledna. 

Plátci nemovitostí s č. evidenčním (uživatelé směsných chatařských kontejnerů) hradí poplatky do konce dubna.

Poplatek za bioodpad je nutné mít uhrazen vždy před využitím této služby (známku si lze dokoupit během celé sezóny). První svoz bioodpadu bude 30.3.2022, poslední 23.11.2022.

Hradit lze:

 • hotově - v kanceláři obecního úřadu během úředních hodin (upozorňujeme, že nejsou možné platby platební kartou!!)

 • bezhotovostně - platbu zašlete na účet č. 427918339/0800, VS je číslo nemovitosti. Následně si domluvte, prosím, předání známky na popelnici na info@doubravcice.cz nebo 608 177 901.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Svoz komunálního odpadu je prováděn každý LICHÝ TÝDEN a to ve ČTVRTEK.

Svoz bioodpadu je prováděn každý LICHÝ TÝDEN a to ve STŘEDU (v období 1.4. - 30.11.).

Svoz tříděného odpadu je prováděn v úterý (papír) a ve čtvrtek (plasty).

Ukládání biologických odpadů rostlinného původu (bioodpadu)

 • v období od dubna do listopadu kalendářního roku je možné využívat vlastní biopopelnici (cena  poplatku 1 300 Kč ročně, v případě kratšího období je cena počítána poměrnou částkou), nádoba je zdarma 

 • celoročně, ve všední dny 7 - 16 hod., kontejnery na bioodpad v areálu Technických služeb Doubravčice, s.r.o., ul. Technických služeb 345, Doubravčice (podrobnější info zde)

Mapa sběrných míst tříděného odpadu ZDE

Mapa košů na psí exkrementy ZDE

Stanoviště s kontejnery jsou na těchto místech:

 • Ulice Obecní (u Kulturního domu) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, oděvy, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky), oděvy

 • Obecní úřad – drobný elektroodpad (na dvorku u budovy OÚ), tonery (v budově OÚ)

 • Hospoda – drobný elektroodpad

 • Ulice V Bytovkách - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

 • Ulice V Průhonku (na návsi za kapličkou v uličce k bývalému JZD) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

 • Ulice V Dolíčku (na Zámkách) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

 • Ulice Na Vysoké mezi (na konci jeřabinové cesty "Stará Zámka") - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

 • Ulice Ve Svahu (u čističky odpadních vod) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky), oděvy

 • Ulice Pod Číhadly - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

 • Ulice Sportovní (u fotbalového hřiště) - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky), oděvy

 • Ulice Na Čtvrtích - plasty, papír, sklo, nápojové kartony (TetraPaky - krabicové nápojové obaly), použité kuchyňské rostlinné oleje, kovy (vyhazovat vytříděné kovy menších rozměrů, především plechovky)

Obyvatele prosíme o pečlivé "sešlápnutí" vhazovaných kovových předmětů tak, aby zabíraly v popelnici co nejméně místa. Velké kovové věci patří stále na sběrné dvory anebo se můžete domluvit na odvozu s Technickými službami Doubravčice.

V případě plného kontejneru prosím nenechávejte odpad v jeho okolí a zajeďte k dalšímu stání, kde bude kontejner volný. 

Zanechání odpadu u plného kontejneru může být pod sankcí až 5 000,- Kč.

Děkujeme za pochopení a děkujeme, že třídíte!

Sběrný dvůr Český Brod-Liblice

SD Liblice, Průmyslová ulice

 • otevírací doba: úterý 14–18 h / středa a pátek 13–17 h / sobota 8–16 h

 • pro občany Doubravčic uložení roztříděného odpadu zdarma (nutnost prokázání trvalého pobytu v obci podmínkou)

 • sběrný dvůr v Liblicích přijímá odpad v omezeném množství:

 1. Objemný a směsný odpad 0,5 m3 měsíčně na nemovitost.

 2. Suť, stavební odpad a zeminu 0,5 m3 měsíčně na nemovitost.

 3. Nebezpečný odpad tento sběrný dvůr nepřijímá.

 4. Na větší množství je nutné si objednat kontejner a odvézt na skládku v Radimi (kontaktujte TS Doubravčice, ts.deponie@doubravcice.cz, 776 053 552).

 5. Ve větším množství a od všech subjektů dvůr přijímá pouze elektroodpad, případně železo.

 6. Veškerý odevzdaný odpad musí být vytříděný, jinak nebude do sběrného dvora přijat.​

 

​V případě, že nemáte možnost odpad do Liblic odvézt, kontaktujte, prosím, Technické služby Doubravčice, tel. 776 053 552 a domluvte si s nimi možnost/podmínky odvozu. 

Svozové nádoby (popelnice)

Nabízí k prodeji TS Doubravčice, kontakt: ts.deponie@doubravcice.cz nebo 776 053 552.

Jaké jsou sankce za ukládání odpadu mimo sběrné nádoby?

Za ukládání odpadu mimo sběrné nádoby, nebo ukládání jiného odpadu do nádob než pro který jsou určeny, hrozí fyzickým osobám dle přestupkového zákona pokuta až do 50.000 Kč a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti a právnickým osobám až do 300.000 Kč.