top of page
 
CzechPoint

Od 09.11.2009 nabízí v úředních hodinách (v případě potřeby se lze domluvit telefonicky i mimo úřední hodiny) pracoviště CzechPoint na Obecním úřadě v Doubravčicích tyto služby:

 • výpisy z informačních systémů veřejné správy – např. výpis z Rejstříku trestů nebo Katastru nemovitostí

 • podání vůči státní správě – např. ohlášení živnosti do registru živnostenského podnikání

 • základní registry – např. výpisy ze základních registrů, nebo podání žádosti o změnu údajů

 • datové schránky – např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, atd.

 • konverze na žádost a související služby – Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek

 • zprostředkovaná identifikace osoby

 

Výpisy z informačních systémů veřejné správy

 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 • Výpis z bodového hodnocení řidiče

 • Výpis z insolvenčního rejstříku

 • Výpis z Katastru nemovitostí

 • Výpis z Rejstříku trestů

 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby

 • Výpis z Veřejných rejstříků

 • Výpis z Živnostenského rejstříku

 

Podání vůči státní správě

 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

 • ohlášení živnosti

 • ohlášení údajů, vedených v živnostenském rejstříku, nebo jejich změn

 • žádost o udělení koncese

 • žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

 

Datové schránky

 • Žádost o zřízení datové schránky

 • Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

 • Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky

 • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových.

 • Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

 • Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

 • Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO

 • Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO 

 

Konverze na žádost a související služby

 • Konverze dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru

 • Konverze dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru do dokumentu v listinné podobě 

 

Zprostředkovaná identifikace

 • Zprostředkovaná identifikace osoby

Za výpis je dle ust. zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vybírán poplatek 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další započatou stranu. Poplatek se platí na místě v hotovosti.

Co je to CzechPoint? http://www.czechpoint.cz/web/index.php

bottom of page