Základní škola

nejzajímavějším projektem příštích let může být výstavba ZŠ. V současné době existuje pouze studie tohoto projektu.

S městem Český Brod jsme založili Dobrovolný svazek obcí (DSO) a Středočeský kraj jsme zažádali o poskytnutí dotace na spolufinancování zmiňované studie ve výši 350 000 Kč. Dále jsme zažádali o dotaci na podporu projektové dokumentace k Územnímu rozhodnutí v předpokládané výši 2,5 mil. Kč.

V případě podpoření financování projektové dokumentace bude následně podána žádost na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Předpokládané náklady na výstavbu naší školy jsou 400 mil. Kč, výši spoluúčasti není možno v současné době vyčíslit, jelikož nevíme, jak velkou dotaci od MŠMT dostaneme a v jaké výši bychom měli šanci získat dotace ze Středočeského kraje a Státního fondu životního prostředí. Další podíl na spoluúčasti může být také od okolních obcí.

K rozhodnutí o výstavbě školy došlo po dlouhém zvažování, důvodem je jednoznačně demografický vývoj, kdy v obci meziročně přibývá dětí a tento trend bude pokračovat. Již nyní není kam děti umisťovat, školy v okolí vypovídají spádové smlouvy i letitým spolupracujícím obcím.

12/2020

scan20102612240_0001_edited.jpg
plánovaná ZŠ Doubravčice
scan20122115340_0004.jpg
scan20122115340_0005.jpg
zs.JPG

ulice Úvalská

ulice Úvalská