top of page
Základní škola

nejzajímavějším projektem příštích let může být výstavba ZŠ. 

S městem Český Brod jsme založili Dobrovolný svazek obcí (DSO) a Středočeský kraj jsme zažádali o poskytnutí dotace na spolufinancování zmiňované studie ve výši 350 000 Kč. Dále jsme zažádali o dotaci na podporu projektové dokumentace k Územnímu rozhodnutí v předpokládané výši 2,5 mil. Kč.

V případě podpoření financování projektové dokumentace bude následně podána žádost na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Předpokládané náklady na výstavbu naší školy jsou 600 mil. Kč, výši spoluúčasti není možno v současné době vyčíslit, jelikož nevíme, jak velkou dotaci od MŠMT dostaneme a v jaké výši bychom měli šanci získat dotace ze Středočeského kraje a Státního fondu životního prostředí. Další podíl na spoluúčasti může být také od okolních obcí.

K rozhodnutí o výstavbě školy došlo po dlouhém zvažování, důvodem je jednoznačně demografický vývoj, kdy v obci meziročně přibývá dětí a tento trend bude pokračovat. Již nyní není kam děti umisťovat, školy v okolí vypovídají spádové smlouvy i letitým spolupracujícím obcím.

12/2020

scan20102612240_0001_edited.jpg

Prvotní studie/vizualizace:

plánovaná ZŠ Doubravčice
scan20122115340_0004.jpg
scan20122115340_0005.jpg
zs.JPG

9/2022

Je vypracován projekt, na který bylo již vydáno rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí – poslední fáze před vydáním stavebního povolení).

Pozemek pro ZŠ se nachází na okraji obce Doubravčice, při silniční komunikaci vedoucí k obci Masojedy a je ve vlastnictví obce. Areál této novostavby školy v Doubravčicích zahrnuje objekt základní školy, venkovní sportovní hřiště se zahradou, školní dvůr pro děti, areálové úpravy zpevněných a nezpevněných ploch, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Součástí venkovních ploch je i kapacitní parkoviště s K+R, počítá se samozřejmě i s autobusovým obratištěm a bezpečným řešením parteru před školou.

Tvar objektu je orientovaný tak, aby vznikly dva velké, samostatné ,,vnitrobloky“. Severní ,,vnitroblok“ bude sloužit jako soukromý a chráněný školní dvůr, s přestávkovým prostorem pro děti a družinu. Jižní ,,vnitroblok“ je charakterizovaný jako veřejné náměstíčko, ke kterému přiléhá hlavní příjezdová komunikace. Do náměstíčka jsou orientovány vstupy do všech prostorů školy, vstup do jídelny, tělocvičny, na tribunu, do školního bufetu i knihovny. Objekt školy přirozeně využívá svažitosti terénu. Horní část se vstupy do objektu se nachází v úrovni 1. NP a z této strany je objekt školy dvoupodlažní, vstupuje se tedy v prostředním podlaží. Na opačné, severní straně, je pak objekt orientován na školní dvůr, kde je budova třípodlažní - tedy spodní podlaží je z jedné strany zapuštěno do terénu.

Objekt školy zatím zahrnuje 14 kmenových tříd (420 dětí), 9 odborných učeben, školní knihovnu, družiny, kabinety, kanceláře, sborovny, posluchárnu, školní kuchyň, jídelnu se 180 místy a tělocvičnu o hrací ploše 40x20m, s hledištěm pro cca 100 osob, s šesti šatnami. Aktuálně uvažujeme o využití objektu i pro nultý ročník (přípravku) předškoláků z naší mateřské školy, abychom navýšili možnost přijetí více místních dětí do MŠ.

--------------------------------------

V současné době jednáme s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Státním fondem životního prostředí (SFŽP) o konkrétních možnostech dotací ve výši cca 530 mil. Kč na pokrytí převážné části investice školy.

Předpokládaný realistický vývoj tohoto projektu je:

10/2023 vydání stavebního povolení;

11/2023 - 5/2024 veřejná soutěž na dodavatele stavby;

6/2024 započetí výstavby

Do Rejstříku škol a školských zařízení byla s účinností od 1. 9. 2023 zapsána Svazková škola ZŠ Pošembeří (pod tímto názvem bude fungovat i naše plánovaná ZŠ). Pod touto hlavičkou budou chodit už budoucí prvňáčci do školy v Českém Brodě. 

ulice Úvalská

ulice Úvalská

03_boční od parkoviště.jpg
05_zadní.jpg
02_boční od obce.jpg
04_zadní u školy.jpg
01_nadhled.jpg
bottom of page