top of page
Obec Doubravčice

 • Nejstarší zástavbu v obci představovala vesnická stavení a hospodářské budovy kolem dnešní horní návsi. Dodnes se zachoval původní tvar návsi a je zde i několik pěkně udržovaných stavení, přestože jejich majitelé se již dávno nevěnují tradiční zemědělské činnosti. Významným dokladem místní minulosti je také zachovaná roubená chalupa a špýchar (nepřístupné). Dnešní restaurace Čabuzi bývala zájezdním hostincem, odehrávaly se zde taneční zábavy i divadelní představení. V budově místní školy (dnes kanceláře soukromého podniku) se začalo vyučovat zřejmě na konci 18.stol., neboť již roku 1770 byl v obci řádně ustanovený učitel.

 • Na návsi byl roku 1921 postaven pomník padlým spoluobčanům z Doubravčic. Ten  prošel v roce 2021 celkovou rekonstrukcí, která byla financována i díky dotaci od Ministerstva obrany. Pomník tvoří šestidílná sestava z bílé kvádrové žuly různé velikosti jehož svrchní část je zakončena zbroušeným jehlanem. 

 • Vlevo od pomníku stávala od roku 1923 kamenná kaplička, odstraněna byl na zřejmě na počátku 50. let. Nahradila původní dřevěnou zvoničku "vidlák", která zde stávala ještě od dob císařovny Marie Terezie. V roce 2009 byla zahájena veřejnou sbírkou obnova obecní kapličky, která trvala zhruba rok. 4.9.2011, v rámci oslav 680. výročí obce, došlo ke konsekraci. Další sbírkou bylo umožněno doplnit funkci tzv. automatického zvoníka na stávající zvon. Kaplička sv. Jiří zvoní každý den ve 12 a 18 hodin. Zůstala majetkem obce a i když nemá danou památkovou hodnotu je vnímána jako jeden z největších symbolů Doubravčic. 

 • Na dolní návsi se nachází od roku 1946 budova, ve které je obecní úřad, hospoda a kulturní dům. Výstavba byla svépomocí místními občany, kteří ho pojmenovali na počest spisovatelky "Kulturní dům Marie Majerové". Spisovatelka Marie Majerová byla rodačka z Úval, která byla patronkou regionu, který finančně i mecenášsky podporovala. Když docházely finance při dokončování 2. etapy výstavby, spisovatelky neváhala a doubravčickým vypomohla.

 • Za obcí, při silnici na Masojedy, stojí malý krucifix z roku 1851 (směr zelená turistická trasa), vystavěný na náklady manželů Slánských. V roce 2011 byla  vyměněna poškozená socha Krista, o několik let dříve prošel pomníček celkovou rekonstrukcí. Vedle stojící dub letní je na hranici katastrů obcí Doubravčice a Masojedy, dal by se tedy teoreticky pokládat za dub hraniční. Obvod jeho kmene je 315 cm a stáří odhadováno až na 200 let. 

 • Přes pole odtud vede znovuobnovená polní cesta "U hruštičky", která byla osázena třešněmi, jeřabinami a nechybí tu ani ona hrušeň. Polní cestou lze dojít do míst Na Čihadlech, kde je hlavní silnice a značená žlutá turistická trasa s možností odbočky směrem do údolí Lázného potoka a Šembery.

 • Další obnovenou polní cesta Osičiny (Jabloň) se nachází na konci obce směrem na Mukařov a byla obnovena v roce 2013. Opět tu nechybí ovocné stromy a keře. 

 • V roce 2013 se otevřela první třída Mateřské školy Doubravka. Obci pomohly samozřejmě dotace od MŠMT, Středočeského kraje, SFŽP, byla budována na etapy, poslední třída byla otevřena v roce 2018.. Aktuálně ji navštěvuje 70 dětí z Doubravčic a je plně obsazena. Není divu, naše obec má nejvíc dětí ve středočeském kraji ;-)

 • Fotbalové kabiny byly vybudovány svépomocí v sedmdesátých letech. V roce 2020/2021 probíhala nutná rekonstrukce dotovaná Ministerstvem pro místní rozvoj. Nyní slouží budova jako multifunkční dům a areál pro tréninky i zápasy fotbalu, ale i atletiky apod. 

 • Samotnou obcí prochází značená žlutá a zelená turistická stezka. Žlutá vede od Českého Brodu na Mukařov, nebo je zde možnost za obcí odbočit Hradiště u Doubravčic - Rozcestí na Šembeře a přes Přehvozdí dojít do Kostelce nad Černými lesy. Zelená pak směřuje z Kozojed přes Doubravčice a Masojedy k Hradešínskému lesu a dále se stáčí na Tismice a Tuchoraz.

 • A nejlepší výhled do dalekého okolí? Jednoznačně na nejvyšším bodu obce, u vodojemu, na rozhraní ulic Pod Vodárnou x Nad Lomem. 

DOUBRAVČICE vlajka obce BARVA.jpg
20220729_173344.jpg
20210911_122337.jpg
20230822_173056.jpg
bottom of page