Rozpočet obce

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi.

Prostřednictvím níže uvedeného odkazu máte možnost si ho v přehledné podobě procházet

a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji.

Rozpočet, závěrečné zprávy, rozpočtová opatření

Závěrečný účet obce za rok 2019 - návrh

Výkaz zisků a ztrát

Rozvaha

Výkaz

Příloha

Kontrola

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 22.6.2020

Rozpočet 2020

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 23.12.2019

Rozpočtové opatření 14/2019

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 13.1.2020

Rozpočtové opatření 1/2020

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 20.1.2020

Rozpočtové opatření 2/2020

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 2.3.2020

Rozpočtové opatření 3/2020

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 30.3.2020

Rozpočtové opatření 4/2020

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 15.5.2020

Rozpočtové opatření 5/2020

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 12.6.2020