top of page
Válka na Ukrajině
ukrajina_letak1 2.jpg

ZPRÁVA Z MINISTERSTVA VNITRA:

 

V souvislosti s válkou na Ukrajině MV pro začátek připravilo řadu opatření. Ta se týkají jak pomoci Ukrajincům, kteří na našem území již pobývají, tak i nově příchozích. 
Ukrajinci, kteří u nás žijí dlouhodobě, si v případě konce platnosti povolení mohou standardně požádat o jeho prodloužení. V případě těch, kteří zde pracují na krátká víza, není prodloužení možné, nedovoluje to evropská legislativa. Zejména pro tyto případy jsme přichystali možnost žádosti o zvláštní titul, tzv. speciální dlouhodobé vízum. O toho vízum je možné požádat na regionálních pracovištích OAMP před skončením platnosti stávajícího víza. Udělujeme ho na počkání. Poté již stačí domluvit se se zaměstnavatelem a požádat na Úřadu práce o povolení k zaměstnání. Informace pro tyto případy jsou v zeleném přiloženém letáku (je možné v krajích distribuovat), další informace jsou zde: https://www.mvcr.cz/ukrajina. V pátek proběhly první speciální úřední, v mnoha krajích i dnes – bez větších problémů. Informace jsou zároveň komunikovány s NNO, které poskytují poradenství na pracovištích OAMP a Centry na podporu integrace cizinců.
 
Nově příchozí Ukrajinci mohou do ČR vstoupit v rámci bezvízového styku, nepotřebují tedy po dobu 3 měsíců k pobytu žádné vízum. Nicméně předpokládáme, že se budou chtít zapojit do běžného života a začít pracovat, i oni tedy mohou požádat o speciální dlouhodobé vízum. Mnoho z těch, co nově přijíždí, má v ČR nějaké zázemí – rodinu, kamarády, takže část z nich nebudou potřebovat žádnou asistenci. Tito cizinci musí splnit svou registrační povinnost na Policii.
 
Pro ty, co toto zázemí nemají (nemají prostředky pro zajištění ubytování, nemají na území rodinu nebo známé), je připravena pomoc v rámci v pátek schváleného Programu Ukrajina. Takové osoby budou nasměrovány do Registračního humanitárního střediska Vyšní Lhoty (Vyšní Lhoty 234), kde proběhne jejich registrace (včetně vyřízení speciálního dlouhodobého víza) a dále budou rozvezeni do dalších ubytovacích zařízení. Kapacita Programu na první záchyt bude 5000 míst.
 
Pokud máte v regionu informaci, že již někdo došlo k hromadnému ubytování (například silami kraje, neziskových organizací), není nutné, aby všichni nově příchozí cestovali do Vyšních Lhot. Žádosti o speciální dlouhodobá víza je možné vyřídit na našich regionálních pracovištích.  Tam je možné objednat se hromadně, a to přes email: ukrajinakraje@mvcr.cz  V návaznosti na tuto žádost kontaktujeme příslušné pracovníky, kteří se domluví na podrobnostech. Informace pro nově příchozí jsou v oranžovém přiloženém letáku, který je možné distribuovat.
 
Veškeré informace se snažíme ihned vkládat na web: https://www.mvcr.cz/ukrajina
 
Pro ukrajinské občany byla zřízena telefonická linka, která funguje nyní 7/24: +420 974 801 802 a email: ukrajina@mvcr.cz. Infolinka momentálně stíhá vyřizovat počet volajících.
 

ukrajina_letak42_linky.jpg
ukrajina_letak2.jpg

 

V budově úřadu je možno zanechat materiální pomoc, kterou následně ve spolupráci s nadací Pomáháme spolu www.pomahamespolu.cz pošleme dál, na potřebná místa. 

Za vaši pomoc předem děkujeme a moc si jí vážíme! 

MATERIÁLNÍ POMOC U NÁS V OBCI

JAKOU MATERIÁLNÍ POMOC MŮŽETE NOSIT NA OBECNÍ ÚŘAD?

Bedlivě sledujeme dění a hlavně potřeby ve válkou zasažené Ukrajině. Veškerou vaši materiální pomoc můžete (nejlépe do soboty 5.2.2022) nosit do budovy našeho obecního úřadu, který je celý den otevřený. My následně ve spolupráci s našimi dobrovolnými hasiči vše zabalíme, popíšeme a poté vyexpedujeme.

Níže uvádíme tipy, jak byste mohli pomoci, můžete přinést zejména:

- autolékárničky (klidně i prošlé - obvazům to neuškodí ;-)), obvazy, náplasti

- léky (jakékoliv, zejména na bolest, horečku apod., ale ne s prošlou expirací!)

- dezinfekci - nejlépe dezinfekční gely v malých lahvičkách

- trvanlivé potraviny - vše nejlépe konzervované a již tepelně upravené!, tzn. fazole v plechovce, maso a ryby v konzervách, dětské přesnídávky (nejlépe ty pytlíčkové), různé müsli tyčinky, tyčinky pro sportovce, apod.

- drogerie - pleny, dámské hygienické potřeby, toaletní papír, vlhčené ubrousky, přebalovací podložky

- NABITÉ powerbanky, svítilny, tužkové baterie

- bedny a bedýnky (nejlépe plastové, s víkem) na uskladnění věcí

- deky, spacáky (těch není nikdy dost)

 

Za každou vaši pomoc předem moc děkujeme!

6.3.2022

1. ODVOZ MATERIÁLNÍ POMOCI UKRAJINĚ
Děkujeme vám všem za materiální dary, Dobrovolným hasičům Doubravčice a samozřejmě i všem ostatním za pomoc se tříděním, balením a odvozem na sběrné místo odkud se věci rozvezou všude tam, kam bude třeba. Buď přímo na Ukrajinu nebo do Čech těm, kteří k nám před válkou utekli.

Spolupracujeme přímo s nadací Pomáháme spolu, která má přesné zprávy, čeho je kde třeba.

Této nadaci lze i přispívat finančními dary.

Děkujeme!

275205035_3223671327878198_1202855558637541043_n.jpg
275397195_3223671967878134_3359513710258933790_n.jpg

Rádi bychom sdíleli další informaci a výzvu související s pomocí uprchlíkům z válečných oblastí.

Byli jsme informováni místní obyvatelkou a též vaší sousedkou, že do ČR míří skupina ohrožených osob z okruhu jejích známých, zejména dětí, jejich maminek a prarodičů včetně domácích mazlíčků. Některé z nich plánuje dočasně ubytovat u sebe doma či u nejbližších sousedů. Kolik osob přesně přijede a na jak dlouho budou potřebovat dočasně ubytování zatím nevíme.

Aktuálně jsou již lidé na cestě, dorazit do ČR by měli v průběhu nadcházejícího tydne.

Pokud se mezi Vámi najde někdo, kdo by byl ochoten některé z příchozích ubytovat, prosíme o kontaktování koordinátorky zde v Doubravčicích, a to mailem na adrese: iceb8788@gmail.com.

Děkujeme!

UBYTOVÁNÍ U NÁS V OBCI

ukrajina_letak8_UA.jpg
0803ukrajina_INST_9_UA.jpg
0803ukrajina_letak9.jpg
letak_prac_WEB[1].jpg
ukrajina_letak14.jpg
ukrajina_letak10 pozor na podvodníky čj jpg.jpg
ukrajina_letak10_UA pozor na podvodníky ukr jpg.jpg

11.4.2022 info ze Středočeského kraje

UBYTOVÁNÍ - PROPLÁCENÍ, AKTUÁLNÍ STAV CENTER
 

Nicméně na začátek ještě rychlý pohled na naše KACPU, tedy asistenční centra pomoci. Nadále máme na území Středočeského kraje tři – tedy v Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami. Aktuálně je ve všech provoz klidný, protože síla migrační vlny polevila. A nezbývá než doufat, že kvůli pokračujícím bojům nezesílí. I proto jsme přistoupili k tomu, že stejně jako společné centrum hlavního města a Středočeského kraje v Kongresovém centru Praha omezila i naše regionální centra provozní dobu na čas od 7:00 do 21:00. Pokud uprchlíci dorazí mimo tento čas, je jim nabídnuto nouzové přístřeší, aby mohli vyčkat na otevření center.

Zároveň bylo přestěhováno KACPU v Příbrami. Vzhledem k menší zátěži dostačují nové prostory na adrese T.G. Masaryka 121 v sále Zastupitelstva a Kulturní dům v Příbrami může opět sloužit svému účelu. Všem, kteří se na zprovoznění a následném stěhování podíleli, patří obrovský dík.

Pro přehled a využití máte v příloze i nový leták s centry ve Středočeském kraji. Chybí na něm KACPU Praha, protože to také brzy čeká stěhování – a to do Vysočan do bývalého areálu Komerční banky, který poskytla společnost Central Group. Aby Vám leták vydržel nezměněn delší dobu, jsou na něm právě jen centra na území kraje.

 

A nyní už k ubytování a jeho refundaci:

 

Komerční ubytovatelé:

Uzavíráme postupně smlouvy s právnickými osobami, které poskytují komerční ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Jak jsem Vám již psala, pracují na tom dva týmy na krajském úřadě s tím, že jeden ubytovatele kontaktuje a druhý zajišťuje veškeré administrativní kroky.

Klíčové přitom je, aby byli poskytovatelé zaneseni do databáze HUMPO. Registrace nabízených ubytovacích kapacit je podmínkou pro to, aby mohla být uzavřena smlouva mezi krajem a poskytovatelem (ubytovacím zařízením), a tím tak umožněno vyplacení stanoveného příspěvku (tedy vládou schválených maximálně 250 korun za osobu a noc) za poskytnuté ubytování.

 

Pokud již tedy ubytovatelé poskytují své kapacity a nejsou v HUMPO, mohou se registrovat pomocí tohoto formuláře:

https://www.survio.com/survey/d/V8F4D8T9O3F5U2N3K

 

V případě, že dosud komerční ubytovatelé (hotely, ubytovny atd.), kteří mají zájem nabídnout uprchlíkům další kapacity pro ubytování, nebo mají volné kapacity a dosud se nezaregistrovali prostřednictvím Krajských asistenčních center, mohou tak učinit prostřednictvím odkazu zde nebo zaslat nabídku s kontaktními údaji na: pomocukrajine@kr-s.cz či kacpu@sck.izscr.cz.

Nově platí, že se do databáze nebudou zpětně zanášet všechny ubytované osoby, ubytovatelé dodají čestné prohlášení a kopie ubytovacích knih, aby bylo možné zdokladovat vše potřebné pro vyplacení příspěvku. Od platnosti smlouvy pak je nutné v systému mít zanesené aktuální údaje o počtech a identitě ubytovaných.

Nově jsme pro ubytovatele na kraji také spustili informační linku, která slouží výhradně pro problematiku kompenzačních plateb za ubytování uprchlíků.

Funguje každý všední den od 8:00 do 15:00 na čísle:  800 710 710

 

Soukromí ubytovatelé:

Příspěvek za ubytování uprchlíků u soukromých ubytovatelů, neboli u občanů ve volných pokojích, bytech či domech, bude zpracovávat Úřad práce. 

https://davkyuk.mpsv.cz/domacnost

 

Z ohlasů vím, že všichni na kompenzační platby již netrpělivě čekáte. Věřte, že se snažíme dělat maximum pro to, aby to šlo co nejrychleji. Nejdéle se čekalo na použitelnou metodiku, aby se nemuselo vše několikrát předělávat. Věřím, že teď už to půjde co nejrychleji, abychom se všichni společnými silami mohli věnovat další integraci uprchlíků. Ta je klíčová pro to, aby se z hrozby stala příležitost.

Například tím, že se je podaří co nejrychleji zapojit do práce a pomoci tak nejen jim nebýt závislí na nás, ale také našim firmám zaplnit dlouhodobě neobsazená pracovní místa.

I proto jsme ve spolupráci s Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR v Příbrami, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy a společnostmi Nelisa a Grason spustili informační portál, kde mohou zcela zdarma zaměstnavatelé inzerovat své nabídky práce společně i s nabídkou ubytování, které jsou zaměstnancům schopni nabídnout (či jim třeba pomoci s jeho hledáním, například zaplacením kauce apod.). Portál www.nasharobota.cz je nyní primárně spuštěn pro zaměstnavatele, aby mohli zadávat nabídky. Až bude dostatek nabídek, budeme společně nabízet tuto službu – opět zdarma – ukrajinským běžencům. Pokud byste chtěli využít propagační letáček k tomuto portálu, najdete jej také v příloze.

bottom of page