top of page
volby.jpg
Volba prezidenta 2023

Volba prezidenta se bude konat 13.1. - 14.1.2023, případně II. kolo bude 27.1. - 28.1.2023

VOLEBNÍ MÍSTNOST:

Sál Kulturního domu Doubravčice, ul. Obecní 94, Doubravčice.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Obecní úřad může od 29.12.2022 vydat voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, na jeho žádost voličský průkaz.

Zažádat může volič obecní úřad těmito způsoby:

1. osobně nejpozději 2 dny přede dnem volby prezidenta, tj. ve středu 11. ledna 2023 do 16 hod., tedy do okamžiku uzavření stálého seznamu. V tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.

2. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. tj. v pátek 6. ledna 2023 do 16 hod.:

* v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo

* v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče. (NELZE poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!

3. přes portál občana – po přihlášení do Portálu občana bude moci volič jednoduše vytvořit žádost a zaslat ji přes datovou schránku příslušnému obecnímu úřadu. Tato žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16 hod., tj. do 6. ledna 2023.

                                                                      ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU ZDE

Umístění volebních stanovišť ve Středočeském kraji pro volbu prezidenta - COVID-19 pozitivní - drive-in

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky pro voliče v izolaci/karanténě z důvodu nemoci Covid-19

 

HLASOVÁNÍ DO ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY:

Pokud se nemůžete z vážných důvodů dostavit do volební místnosti, můžete využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - domluvte se přímo na tel.: 608 177 901 a to do čtvrtka 12.1.2023.

VYZVEDNUTÍ NOVÝCH OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ:

Je nutné, aby se volič při příchodu do volební místnosti prokázal platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Pokud čekáte na nový OP, můžete si ho vyzvednout výjimečně i v oba dva dotčené pátky (13.1. a 27.1.) a soboty (14.1. a 28.1.) na příslušných pracovištích následovně:
pá: 8:00 – 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:00 – 18:00
so: 8:00 – 12:00
Zároveň se uvádí, že pokud bude žádost o vydání občanského průkazu či cestovního pasu ve lhůtě do 24 hodin pořízena ve dnech 13. ledna 2023 a 27. ledna 2023 do 13:00, takové doklady budou ještě tentýž den připraveny k předání na zdejším pracovišti. V sobotu bude možné pouze přebírat již vyrobené doklady.

 

bottom of page