Obecní úřad Doubravčice

Obecní 94, 282 01  Doubravčice

Datová schránka: q4daj9u

Bankovní účet: 427918339/0800

Úřední hodiny - podatelna, pokladna, ověřování, Czech POINT

Pondělí:    8 - 12

Středa:     8 - 12          14 - 17

Čtvrtek:    8 - 12

Email:       ou@doubravcice.cz

Telefon:    321 677 901, 608 177 901

Úřední hodiny - starosta
Pondělí:    9 - 10:30
Středa:     9 - 11          15 - 17
E-mail:     starosta@doubravcice.cz             
Telefon:    311 537 629, 776 324 423

Úřední hodiny OÚ

Od 1.6.2020 jsme tu pro vás ve standardních úředních hodinách. 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek 4.6.2020 od 17 hodin. 

                                                               Více zde

 

Dětské multifunkční hřiště se otevírá pro veřejnost! 

Slavnostně bude otevřeno 1.6.2020 v 15:00 hod. 

K dispozici jsou prvky pro menší děti (prolézačka, pískoviště, kolotoč, houpadla a pérovadla, klouzačka, lanovka), ale také multifunkční sportoviště pro zápasy basketu, volejbalu, nohejbalu či florbalu, dále fitness prvky na protažení celého těla i pro dospěláky, a v neposlední řadě boulodráha pro kola.

Otevírací doba hřiště je po - ne 8-20 hod. 

Věříme, že se hřiště bude (nejen) dětem líbit a že ho budou rády a často využívat.

Zároveň prosíme o dodržování pravidel dle provozního řádu (např. děti do 6 let v doprovodu dospělého, či nošení ochranných pomůcek na boulodráze), ohleduplnost a nepoškozování prvků. Děkujeme. 

Tržnice Pošembeří - podpora místní ekonomiky

Region Pošembeří se snaží podpořit místní ekonomiku,  zejména podporou nákupu výrobků a služeb od českých výrobců. Bezplatná inzerce je možná na http://trzniceposemberi.cz/

                                                               Více zde

Oprava komunikace K Jízdárně

Oznamujeme, že se 25.5.2020 začne opravovat komunikace v ulici K Jízdárně.

Z tohoto důvodu dojde omezení provozu, což se bohužel dotkne zejména majitelů všech nemovitostí k této komunikaci přilehlých, ale zároveň občanů využívajících služby Technických služeb.

Oprava bude probíhat předběžně cca 6 týdnů. Proto si dovolujeme požádat všechny, co mají v plánu zakoupit materiál, aby tak učinili co nejdříve nebo alespoň zaslali objednávky, s uvedením požadovaného termínu dodání, aby TSD mohly materiál předem připravit. Provoz správy nebude omezen, tudíž bude možné např. smlouvy na V+K uzavírat. Příležitostné parkování pro návštěvníky TSD bude v ulici Na Návsi. 

Kontejner na bioodpad (trávu a listí) bude po dobu omezení provozu přemístěn do prostoru před Kulturním domem, kde bude k dispozici každé pondělí od 8 do 15 hodin.

Kontejner na větve zůstává beze změny.

V případě nejasností volejte, prosím, dispečink TSD, tel. 776053552.

                                     Děkujeme za pochopení.

Dotace

S radostí dáváme na vědomí schválení našich žádostí o dotace na akce uvedené v příloze. Celkově se jedná o dotace ve výši

1 881 611,25 Kč!

Výsadba zeleně by měla odstartovat na podzim 2020, knihovna využije dotaci ihned, na pořízení knihovnického SW a rovněž k nákupu vybavení pro příjemnější pobyt v knihovně.  

Zároveň nám ale bohužel nebyla schválena dotace ze strany SFŽP na výstavbu chodníků Mukařovská a Úvalská. Snad se zadaří a schválí nám dotaci alespoň na IROP, kam je možnost podávat žádosti do konce června a této možnosti samozřejmě využijeme.

                                                               Více zde

Odhalení pomníčku

Milí spoluobčané, v sobotu 16.5.2020 obec plánovala slavnostně odhalit nový pomníček místnímu hrdinovi 2. světové války. Vzhledem k tomu, že jsme tuto událost připravovali pro širší veřejnost a všechna opatření spojená s prevencí šíření koronaviru ještě nebyla uvolněna, slavnostní akt odkládáme na 12.9.2020. Bližší informace o odhalení pomníčku i doprovodném programu, který bychom rádi pojali jako sousedské odpoledne, pokud to situace dovolí, budou v předstihu zveřejněny.
Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na setkání v září.

Sběrný dvůr v Českém Brodě

je již otevřen i pro naši obec!

Prosíme, šetřete vodou

S jarním obdobím dochází k vyšší spotřebě vody, prosíme tedy o pochopení a nepoužívání pitné vody k zalévání či napouštění bazénů. 

Napouštíte-li bazény, nechte si vodu přivézt v cisterně. Tuto službu poskytuje např. p. Rychta ze Štíhlic, tel. 604414916.

Předem děkujeme.

Žádost o omezení užívání pitné vody

od 1.5.2020 do 31.7.2020

více zde

Kontejnery pro chataře

Černé kontejnery jsou určeny pro chataře.  Apelujeme na ostatní, nechť je prosím ponechají pouze k potřebám chatařů a neužívají je jako odkladiště všemožného harampádí.

Pro tyto případy slouží sběrný dvůr v Liblicích, kam mohou občané Doubravčic ukládat nepotřebné věci zdarma.

Děkujeme za pochopení.

1/5

Započetí prací na stavbě nové ČOV

25.3.2020 započaly práce na stavbě nové ČOV. Z tohoto důvodu prosíme o maximální opatrnost z důvodu většího provozu stavební techniky. Zároveň žádáme, aby případní parkující v této oblasti - ul. Na Číhadlech, Ve Svahu či v okolí ČOV, nechali své plechové miláčky postávat na svých pozemcích a nebránili provozu (mj. toto je značeno i dopravním značením "ZÓNA"). Omlouváme se za případné komplikace spojené se stavbou a děkujeme za pochopení.

Informace – sběrná místa tříděného odpadu

V nejbližší době dojde k přeorganizování a zejména k rozšiřování sběrných míst tříděného odpadu.

Nová místa vzniknou Na Dubině, Na Čtvrtích, K Jízdárně. Zrušeno bude sběrné místo u vodojemu a přesunuto z části do ul. Ve Svahu (u ČOV) a do ul. Na Vysoké mezi (k novému multifunkčnímu hřišti).
Realizace bude probíhat postupně, s tím, že některá stávající sběrná místa budou doplněna o další komodity, např. tetra-pack, kov, olej. Součástí této akce bude i rozšíření košů na psí exkrementy v dalších lokalitách.
Přesné rozmístění sběrných míst a uvedení co a kde lze třídit najdete ZDE, mapa ZDE.

Bioodpad

Pokud nemáte vlastní biopopelnici či kompostér, je zde možnost uložit

TRÁVU, LISTÍ apod. v areálu Technických služeb Doubravčice vždy v pondělí od 8 do 10 hodin.

VĚTVE ale prosíme ukládejte do kontejneru na návsi, před kulturním domem. 

Zároveň upozorňujeme zejména ty, kteří nemají problém uložit cokoliv a kamkoliv, že celá náves, vč. umístění kontejneru je pod kamerovým systémem.

Informace ohledně řízených odstávek 

z důvodů nedostatku vody 

více zde

 

Info

Přerušení vydávání souhlasných stanovisek k napojování NOVÝCH vodovodních přípojek

(neplatí pro doposud vydané souhlasy).

více zde

Příjem žádostí v programu Dešťovka stále probíhá

Rádi bychom informovali, že Státní fond životního prostředí ČR stále přijímá žádosti
o dotace na zachytávání dešťové vody.

Více zde

Zkouška sirén

Na základě dotazů sdělujeme, že zkoušku sirén provádí přímo centrála Integrovaného záchranného systému. Obecní úřad nemá možnost jakkoli do těchto zkoušek zasahovat.

Legalizace a vidimace – úřední ověřování podpisů a listin

Od. 1. ledna 2016 obec poskytuje v rámci služby Czech POINT ověřování podpisů (legalizaci) a ověřování listin (vidimaci). Služba je zpoplatněna dle platných právních předpisů. Pro ověření podpisu je vždy třeba doklad totožnosti.

Sběrný dvůr Liblice oznamuje

Vzhledem k tomu, že se poslední dobou opakují situace, kdy si občané, firmy i obce zaměňují sběrný dvůr se skládkou, informujeme všechny, že na Sběrný dvůr v Liblicích přijímáme odpad v omezeném množství:

  • objemný a směsný odpad 0,5 m kubického jednorázově;

  • suť, stavební odpad a zeminu bereme v množství 0,5 m kubického za měsíc
    na osobu.

Na větší množství je nutné si objednat kontejner a odvézt na skládku v Radimi.

Ve větším množství a od všech subjektů bereme pouze elektroodpad, případně železo.

Veškerý odevzdaný odpad musí být vytříděný, jinak nebude do sběrného dvora přijat.

Povodňový plán obce

Více zde

Přestěhování Technických služeb Doubravčice

Technické služby Doubravčice jsou přestěhovány do areálu ulici Technických služeb 345 (bývalý statek). Vaše kroky týkající se záležitostí spojených s Technickými službami proto, prosím, směrujte již pouze tam. Na Obecní 94 zůstává nadále jen obecní úřad. Veškeré kontakty zůstávají beze změny.

mapka ZDE

Informace - čipování psů

Dáváme na vědomí, že od 1.1.2020 je povinné čipování všech psů!! Pokud nebude pes očipován, neprovede veterinář očkování proti vzteklině. Výjimkou jsou psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3.7.2011.

Cena za očipování se pohybuje v rozmezí 400-1 000 Kč.

Více zde

Informace ohledně uzavírání vodovodu

více zde

inzerat.jpg
doubravka.jpg
voda Doubravcice.jpg

Doporučujeme

Mapový portál

ms.jpg
logo farma klidek.png

Inzerce