Obecní úřad Doubravčice

Obecní 94, 282 01  Doubravčice

Datová schránka: q4daj9u

IČ: 00235369

Bankovní účet: 427918339/0800

Úřední hodiny - podatelna, pokladna, ověřování, Czech POINT

Pondělí:    8 - 12

Středa:     8 - 12          14 - 17

Email:       ou@doubravcice.cz

Telefon:    321 677 901, 608 177 901

Úřední hodiny - starosta
Středa:     15 - 17
E-mail:     starosta@doubravcice.cz          Telefon:    311 537 629, 776 324 423

  • Facebook

Právě vyšel nový Doubravčický

zpravodaj!

Plánovaná odstávka elektřiny

6. 5. 2021 od 8:00 do 16:00 hodin

V Břízkách: č. ev. 282

parcelní č. 234/1, 234/17, 234/18, 234/21

 

Znovuotevření hřiště

Hřiště jsou znovu otevřená, dovolujeme si ale všechny požádat o dodržování hygienických opatření a dostatečných vzájemných vzdáleností. V případě většího pohybu osob v prostoru hřiště žádáme o nošení roušek.

Věříme, že rodiče malých dětí veškerá opatření dodržovat budou a své potomky budou mít pod kontrolou, ale žádáme tímto rodiče větších dětí či mladistvých, aby na ně apelovali a informovali je o důležitosti dodržování všech pravidel. Největším problémem na hřišti je totiž právě sdružování těchto věkových skupin.

Situaci na hřišti budeme monitorovat a příp. postupovat dle aktuálních vládních nařízení...

Děkujeme za pochopení!

Ukliďme Pošembeří 2021

je pro letošek formou individuálních úklidů. Aby nebyla porušována platná vládní nařízení, mohou rodiny samo-statně při procházkách v katastru naší obce uklízet, kde a kdy (samozřejmě do 21 hodin ) chtějí. Více info zde.

V případě zájmu na obecním úřadě poskytneme pytle i rukavice a domluvíme se s vámi na dalších podrobnostech.

Předem děkujeme, že vám není naše okolí lhostejné...

Svoz bioodpadu

Sezóna je tu, a proto opětovně upozorňujeme na možnost svozu bioodpadu. Cena zůstává i pro letošek 1300 Kč, hradit můžete hotově v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet 427918339/0800 (známku lze vyzvednout buď v kanceláři OÚ nebo po dohodě v potravinách).

Vyváží se každou lichou středu.

Uzavírka silnice II/113 (Štíhlice - Doubravčice)

Z důvodu výstavby kanalizace a přípojek v obci Štíhlice je plánována v období od 1.7.2021 do 31.10.2021 uzavírka silnice II/113 (tzn. ulice Mukařovská) v plném rozsahu.

Dle našich informací nyní rozhoduje vedení Krajské správy a údržby silnic o schválení rekonstrukce i celé komunikace Mukařovská (tzn. od mostku u Štíhlic až ke křižovatce na Masojedy/ke kapličce), která by mohla proběhnout také v tomto termínu.

Objízdná trasa vede přes Žernovku, Doubek, Hradešín, Masojedy (viz příloha).

O veškerých dalších novinkách vás budeme včas informovat.

více zde

Čeká na vás nabitý důležitými informace-mi, pozvánkami a ně-kolika rozhovory.

K dostání je opět na výdejové židličce u obecního úřadu, v po-travinách, cukrárně U Bártů a nově i ve škol-ce. Určitě  se máte na co těšit!

1/13

Služba pro občany SMS INFO!

Pro občany naší obce slouží informační SMS služba "SMS INFO".

Tato služba slouží především k rychlému a přesnému informování občanů a to zejména v krizových situacích (havárie vody, dopravní omezení, výpadky proudu apod.), k informování o některých společenských akcích v obci a důležitých termínech (termíny poplatků apod.). Více info zde.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Níže uvádíme informace ohledně Sčítání lidu, domů a bytů, které bude probíhat na celém území ČR. Rozhodným okamžikem sčítání bude půlnoc z pátku 26.3.2021 na sobotu 27.3.2021.

Sčítání bude probíhat dvěma způsoby:

1. ONLINE - od 27.3.2021 do 11.5.2021 prostřednictvím elektronického formu-láře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.

2. LISTINNOU FORMU - kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajištují sčítací komisaři. Vyplněné formuláře bude možné odeslat zdarma v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na poště v Českém Brodě, Kostelci nad Černými lesy či Říčanech. V případě potřeby je k dispozici infolinka 840 30 40 50.

Přidělenou sčítací komisařkou pro naši obec je: Daniela Kalfasová, č. průkazu 90-08-09437, kontaktní místo Pražská 455, Kostelec nad Černými lesy.

Kompletní informace naleznete zde nebo na www.scitani.cz.

Testování Covid-19 i v Českém Brodě

Nové odběrové místo pro testování na Covid-19 v Českém Brodě se nachází u silnice vedle budovy rozestavěné polikliniky v Žižkově ulici. Od pondělí do čtvrtka bude otevřeno od 8:00 do 13:30 hodin a v pátek od 8:00 do 11:00 hodin. Nadále platí, že odběrové místo funguje výhradně bez rezervace, a to pro samoplátce i zájemce se žádankou. Testuje se jen metodou PCR.

Tržnice Pošembeří - podpora místní ekonomiky

Region Pošembeří se snaží podpořit místní ekonomiku,  zejména podporou nákupu výrobků a služeb od českých výrobců.

Bezplatná inzerce je možná na http://trzniceposemberi.cz/

                                                         více zde

Zkouška sirén

Na základě dotazů sdělujeme, že zkoušku sirén provádí přímo centrála Integrovaného záchranného systému. Obecní úřad nemá možnost jakkoli do těchto zkoušek zasahovat.

Informace - čipování psů

Dáváme na vědomí, že od 1.1.2020 je povinné čipování všech psů!! Pokud nebude pes očipován, neprovede veterinář očkování proti vzteklině. Výjimkou jsou psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3.7.2011.

Cena za očipování se pohybuje v rozmezí 400-1 000 Kč.

více zde

 

Vítání občánků  se bude konat až na jaře!

Informace pro rodiče dětí narozených v roce 2020/2021, případně již v roce 2019, kteří chtějí své potomky přihlásit k tradičnímu Vítání občánků. 

Obřad se vždy konal na začátku února, avšak vzhledem k nejasnému vývoji, co se týče pandemie COVID-19 a nemožnosti předjímat příslušná omezení s ní spojená, se obec z preventivních a bezpečnostních důvodů rozhodla termín posunout na květen 2021.

Termín bude v dostatečném předstihu zveřejněn na webu a FB obce.

Přihlášky je možno zasílat do 31.3.2021, podmínkou je trvalý pobyt dítěte v obci nejpozději k datu přihlášení.

Formulář najdete na webu obce Obecní úřad - formuláře.

COVID_BANNER%2520(1)_edited_edited.jpg
PCR_polpoint_edited.jpg
Uklidme Posemberi 2021 vyhlaseni akce-pa
voda Doubravcice.jpg
doubravka.jpg

Inzerce

PRO-DOMA stavebniny_cervena-page-001.jpg