top of page

Obecní úřad Doubravčice

Obecní 94, 282 01  Doubravčice

Datová schránka: q4daj9u

IČ: 00235369

Bankovní účet: 427918339/0800

Úřední hodiny - podatelna, pokladna, ověřování, Czech POINT

Pondělí:    8 - 12

Středa:     8 - 12          14 - 17

Email:       ou@doubravcice.cz

Telefon:    321 677 901, 608 177 901

Úřední hodiny - starosta
Středa:     15 - 17
E-mail:     starosta@doubravcice.cz          Telefon:    311 537 629, 776 324 423

  • Facebook
AKTUALITY

Veřejné zasedání zastupitelstva

Oznamujeme, že veřejné zasedání zastupitelstva se koná 26.9.2023 od 17:00 v zasedací místnosti obecního úřadu. Více info na úřední desce zde.

Fotbal pro děti

Hledáme malé i větší zájemce pro kroužek fotbalu!

Poněvadž a protože máme nové, krásné hřiště, byla by škoda ho pořádně nevyužít. Zájem o trénování zde už projevil i SK Vyžlovka, do kterého chodí děti různých věkových skupin. Trenér Michal Šmíd se nabídl, že pokud bude zájem, mohl by z doubravčických dětí udělat tým, který bude i trénovat.

Pokud tedy máte zájem, přijďte s dětmi v pátek 22.9.2023 či 29.9.2023 v 17 hod. na "nábor" na fotbalové hřiště. Dle účasti, zájmu, věku a schopností dětí by se pak rozhodlo, co dál. Samozřejmě, že naším velkým přáním je, aby se podařilo tým/y realizovat a Doubravčice měly skvělou reprezentaci jak ve skupině dospělých, tak i dětí.

Mobilní signáI v obci

Rádi bychom vás informovali o aktuálním stavu mobilního pokrytí v naší obci, po delší době jednání s operátory máme novinky...

V obci máme cca 6 let vysílač společnosti Vodafone, který je umístěn u obecního vodojemu v ul. Nad Lomem. Jedná se o 15 m vysílač, který byl primárně určen pro potřeby Centra Doubrava. Společností Vodafone sice byla vyvíjena snaha o vybudování silnějšího vysílače, ale výsledek referenda mezi občany naší obce byl negativní. Ostatní operátoři mají vysílače v jiných obcích a z technických důvodů ani v minulosti v Doubravčicích realizaci vysílačů neplánovali.

V tomto roce byla obec znovu oslovena operátory a to z důvodu nevyhovujícího a nedostačujícího pokrytí. Bylo nám sděleno, že kapacita současného vysílače je vyčerpána, je to dáno jak zvýšením počtu domácností, tak zejména zvýšením požadovaných služeb. Je nemožné již pokrytí vysílače zesílit, což je dáno i zastaralou technologií vysílače (i proto se tedy Vodafone rozhodl o ukončení ke konci tohoto roku).

Zároveň ale výsledkem těchto diskuzí je to, že v polovině srpna byl vedle současného vysílače instalován prozatímně vysílač nový (stejně vysoký) společností O2, k jeho zprovoznění došlo tento týden. Lze tedy očekávat lepší signál pro zákazníky O2 i T-Mobile.

Nicméně i přes to všechno nedokáží operátoři pokrýt poptávku, a proto přišli s nabídkou, namísto v minulosti navrhovaného 40 m stožáru, realizovat na současném místě 25 m příhradový. Pokrytí by bylo pro celé Doubravčice, Štíhlice, část Kozojed a Masojed.

Vše se probíralo na minulých veřejných schůzích zastupitelstva (zápisy jsou volně dostupné na webu obce), kdy se zastupitelstvo jednohlasně shodlo, že se uspořádá na podzim t. r. diskuze s občany, aby byly zodpovězeny jejich otázky přímo operátory a poté se rozhodne, zda nový vysílač obec povolí či ne. O plánované diskuzi s operátory vás budeme samozřejmě včas informovat přes obvyklé kanály.

Rezervace hrobových míst

Začínáme s výstavbou hřbitova na Osičinách. Smuteční síň by měla být zrealizována do konce tohoto roku, následně budou prováděny terénní úpravy okolí. Podrobnější informace naleznete na webové stránce Hřbitov. V případě dotazů či rezervace hrobových míst kontaktujte: info@doubravcice.cz │ 608177901.

Kontejner pro objemný odpad

Pro vás, občany Doubravčic, plánujeme přistavení kontejneru na objemný odpad z domácností. Kontejner bude k dispozici od 28.9. do 1.10.2023 před kulturním domem, ul. Obecní.

Do kontejneru můžete odkládat:

- nábytek (nejlépe rozložený)

- matrace

- koberce, linolea

- různé spotřební věci z domácnosti

- dveře, okna

- umyvadla, toalety apod.

Do kontejneru nepatří:

- suť

- elektrozařízení

- pneumatiky

- nebezpečný odpad (barvy, oleje, kyseliny, izolace, skelná vata, pesticidy, chemikálie, azbest, šindele, kabely apod.)

- bioodpad, dřevo apod.

INFORMACE

Autobusové spojení - změny 

Od 3.9.2023 dochází k celostátní změně jízdních řádů. Změna se týká i linek 660 a 423. Linka 491 zůstává beze změny.

Linka 423:

• zřízení nové obousměrné zastávky „Doubravčice,Na Čtvrtích“ v úseku Masojedy – Doubravčice na komunikaci III/10169 v obci Doubravčice

• uspíšení odjezdu spoje z Doubravčic z 7:10 nově na 7:08 z důvodu zlepšení přestupní vazby na vlaky v Úvalech

Linka 660:

realizují se ranní a odpolední spoje, zejména pro děti do školy. Nastoupit lze na třech zastávkách v obci. Zde naleznete jízdní řády - 660  a 423.

Letecké video 

Dovolujeme si vás pozvat na leteckou virtuální prohlídku naší obce! Video vzniklo v červnu 2023 a najdete ho zde.

Užijte si let!

Zelená obec - zpětný odběr

Rádi dáváme na vědomí, že naše obec se stala účastníkem projektu "Zelená obec".

Co to znamená?

Umožňujeme vám, občanům, zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů, baterií, akumulátorů, tonerů a pneumatik.

Veškeré info naleznete zde.

Ukončení bezplatného odkládání odpadu 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce se k 31.5.2023 ukončuje možnost bezplatného ukládání odpadu ve Sběrném dvoře Český Brod - Liblice pro občany Doubravčic. Rozhodnutí bylo učiněno na základě dlouhodobějšího pozorování statistik využívání sběrného dvora i na doporučení MVČR.

Místo toho bude občanům k dispozici 2x ročně kontejner na velkoobjemový odpad, o termínu budeme vždy informovat prostřednictvím webu a FB obce.

Co se týče ostatního odpadu, občané mohou využívat sběrná místa pro tříděný odpad, která jsou rozmístěna ve všech částech obce, dále pro odkládání veškerého elektrozařízení a pneumatik klece v areálu Technických služeb Doubravčice, pro malé elektrozařízení a tonery boxy na dvoře obecního úřadu.

Veškeré podrobné informace naleznete na www.doubravcice.cz/odpadyzde .

Chodníky

S radostí oznamujeme, že máme hotovo 99 % chodníků v obci podél hlavních komunikací. Minulý týden byl dokončen chodník v ul. Mukařovská až na samotnou hranici našeho katastru (tímto zároveň děkujeme všem obyvatelům v této lokalitě za trpělivost a pochopení).

Poslední, co nás čeká, je propojení ulic Spojovací a Nedokončená a prodloužení chodníku z Úvalské do Mukařovské po pravé straně k č.p. 60, za účelem vybudování buď přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení. Nyní čekáme na vyjádření dopravních expertů, co lze v těchto místech realizovat.

Změny v autobusové dopravě

Nový spoj 660 do Kostelce nad Černými lesy, navýšení ranního spoje 491 a neprodloužení linky 491 do Říčan.

Více informací zde

Plánovaná základní škola

Veškeré informace ohledně plánované výstavy základní školy v Doubravčicích naleznete na záložce Služby a instituce - ZŠ zde.

Tržnice Pošembeří

Jste dodavatel služby nebo výrobku z území Místní akční skupiny Region Pošembeří? Jste ten, co chce nakupovat od místních? Navštivte stránku http://trzniceposemberi.cz/

MAS Region Pošembeří by rád podpořil místní ekonomiku, zejména podporou nákupu výrobků a služeb od českých výrobců, proto vznikla bezplatná on-line inzerce na http://trzniceposemberi.cz/, kde je možné sdílet informace a prezentovat nabídku služeb a výrobků z regionu Pošembeří a blízkého okolí. Záměrem je podpoření lokálních produ-centů a služeb a propojení nabídky a poptávky v regionu. Pokud něco vyrábíte nebo poskytujete služby, tak neváhejte a kontaktujte nás. Pokud někoho takového znáte, žádáme Vás, řekněte mu o nás. Kdo si chce nakoupit od místních, koukněte na stránky a oslovte je.

Region Pošembeří o.p.s.

I. C. E. karta - Seniorská obálka

Jedná se o tiskopis, který je určený především seniorům a zdravotně znevýhodněným osobám, žijícím v domácím prostředí, a to pro řešení krizových situací, jako je zhoršení zdravotního stavu nebo potřeba naléhavé pomoci. 

Více informací zde anebo na obecním úřadu. 

OSTATNÍ
akce podzim zima.png
250.png
voda Doubravcice.jpg
Publicita.jpg
Publicita_rekonstrukce OU-page-001.jpg
dotace VaK-page-001.jpg
doubravka.jpg
scan20093010411_0001.jpg
akumulace - retencni nadrze.jpg
scan20093010410_0001.jpg
Publicita MŠ Doubravčice (4).png

Doporučujeme

Mapotip - baner 300x250.png
ms.jpg
zaprazi_logo-_web_top.jpg
cropped-Logo-ekocentrum-křivky-1.png
menu.gif
logo farma klidek.png
Doubrava - Základní logo - RGB - Barvy.p
trznice posemberi.jpg

Inzerce

PRO-DOMA stavebniny_cervena-page-001.jpg
279566967_5076414982439753_2204068491006937082_n.png
bottom of page