Obecní úřad Doubravčice

Obecní 94, 282 01  Doubravčice

Datová schránka: q4daj9u

IČ: 00235369

Bankovní účet: 427918339/0800

Úřední hodiny - podatelna, pokladna, ověřování, Czech POINT

Pondělí:    8 - 12

Středa:     8 - 12          14 - 17

Email:       ou@doubravcice.cz

Telefon:    321 677 901, 608 177 901

Úřední hodiny - starosta
Středa:     15 - 17
E-mail:     starosta@doubravcice.cz          Telefon:    311 537 629, 776 324 423

  • Facebook

DOVOLENÁ 15.8.-19.8.2022

AKTUALITY

Stavební práce v obci

Omlouváme se zejména obyvatelům oblasti Úvalská, Na Čtvrtích, K Bušinci a u fotbalového hřiště za zvýšenou prašnost a hluk při stavebních pracích. Na pozemku plánované ZŠ se realizuje zastávka autobusu a zároveň kátruje zemina, která se převáží na fotbalové hřiště, které bude mít nový povrch.

Tyto práce by měly být dokončeny během příštího týdne.

Děkujeme za trpělivost a pochopení!!

Uzavírka ulice Masojedská

Z důvodu výstavby kabelového vedení bude 15.8. - 31.10.2022 uzavřena ulice Masojedská. Vjezd do této ulice bude povolen jen majitelům přilehlých nemovitostí.

Děkujeme za pochopení. 

Jednorázový příspěvek na dítě

Ministerstvo práce a sociálních věcí od 15.8.2022 zavádí možnost podání žádosti o jednorázový příspěvek na dítě i na vybraných kontaktních místech veřejné správy Czech POINT.
O dávku mohou žádat rodiče, kteří nedostali v červenci za měsíc červen přídavky na děti. Těm, kteří je obdrželi, přišla dávka automaticky. Žádat bude možné online na webu MPSV (zde je nutné mít elektronickou identitu občana), nebo osobně na vybraných kontaktních místech veřejné správy Czech POINT, který naleznete i na našem obecním úřadě. Od 1. října bude možné žádat také na pobočkách České pošty.
Je nutné, aby žadatel předložil doklad totožnosti a znal identifikační údaje dítěte a případně druhého rodiče. Další informace jsou uveřejněny zde.

Změny MHD od září 2022

Od 1. 9. 2022 vejdou v platnost rozsáhlé změny linkového vedení i v oblasti Říčanska/Kostelecka.

Změny se dotknou jak samotných Říčan, kde bude několik linek kompletně přetrasováno, tak i oblasti v okolí Kostelce nad Černými lesy, Úval, Stříbrné Skalice, Sázavy a Uhlířských Janovic. Úpravy vzešly z požadavků cestujících a dotčených měst a obcí.

https://pid.cz/optimalizace-ricansko-1-9-2022/.

Aktuální informace z právě probíhajících investičních akcí

Rádi bychom vás informovali o probíhajících investičních akcích v obci:

1. v ul. OBECNÍ již máme hotové akumulační nádrže. Jelikož při zemních pracích došlo k demontáži celého parkoviště vedle potravin, provedli jsme uspořádání parkoviště a obrubníkovou linii dle nového projektu, který bude řešit komplexní rekonstrukci ul. Obecní, vč. okolního prostranství.

Projekt sice máme povolen už přes rok, žádost o dotaci však můžeme podat až letos na podzim.

Následně bude instalován automatický zavlažovací systém veřejné zeleně naproti obecnímu úřadu, jehož zdrojem jsou právě tyto akumulační nádrže. Ty budou zároveň sloužit jako zdroj vody pro potřeby HZS.

2. realizuje se autobusová zastávka v ulici ÚVALSKÁ/NA ČTVRTÍCH, což je finále celé akce výstavby chodníků v této oblasti.

3. na plánovanou výstavbu ZŠ jsme již obdrželi platné územní rozhodnutí, další postup bude projednáván na zasedání DSO. Žádost o registraci projektu pro poskytnutí dotace od Ministerstva školství bude podána na podzim tohoto roku.

4. dále jste mohli zaznamenat rozsáhlé zemní práce v areálu FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ, které jsou prováděny na základě přiznání dotace z Národní sportovní agentury, která poskytla finance právě na jeho rekonstrukci. Cílem projektu je srovnání celé plochy (rozdíl byl v protilehlých rozích 2,85 m!), oddrenážování a instalace automatického závlahového systému (opět z akumulač-ních nádrží). Poté budou instalovány nové zábrany za brankovištěm, branky a samozřejmě i střídačky. Jelikož rekon-strukce potrvá odhadem do půlky září a následně se založí nový trávník, nebude bohužel až do jarních měsíců možné hřiště využívat. Dotace byla poskytnuta TJ Sokol Doubravčice, obec se na tomto projektu podílí 15 % z celkové částky.

5. probíhají přípravné práce na rekonstrukci ulic NAD LOMEM a AKÁTOVÁ, jak už jsme předesílali před časem, a zároveň poptáváme cenové nabídky na rekonstrukce komunikací NA VYSOKÉ MEZI a VE SVAHU. Financováno bude z vlastních zdrojů.

Přejeme hezké léto.

Odečty elektroměrů

12.8. - 19.8.2022 budou probíhat odečty elektřiny. Zpřístupněte tedy, prosím, vaše  elektroměry. Pokud to z nějakého důvodu nelze a nebudete doma, nechte na viditelném místě uvedený stav vašeho elektroměru.

Úřední hodiny během prázdnin 

Dovolujeme si čerpat dovolenou, a tak bohužel rušíme i úřední hodiny ve dnech: PO  4.7.               PO 11.7.              ST 13.7.

PO 15.8.              ST 17.8.

V případě potřeby se lze samozřejmě domluvit individuálně na výše uvedených kontaktech.

Děkujeme za pochopení a přejeme fajn prázdniny! 

1/16
INFORMACE
OSTATNÍ

Komunální volby

Veškeré informace k volbám do zastupitelstev obcí, které se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00, naleznete zde

Jaká omezení nás čekají o prázdninách?

V červenci bude uzavřena ulice Obecní (u obecního úřadu/KD) z důvodu vybudování akumulační nádrže na dešťovou vodu. Omezení bude trvat cca měsíc, provoz v ulici bude zcela uzavřen pro autobusy, které budou mít přechodnou zastávku na Českobrodské na úrovni kulturního domu. Osobním automobilům bude do ul. Obecní vjezd umožněn v protisměru, pro vjezd na přilehlá parkoviště, k separačnímu místu (kontejnerům) či pro potřeby zásobování a návštěvu obecního úřadu.

Akumulace bude využívána primárně pro zálivku veřejné zeleně v okolí KD, v případě nutnosti pro potřebu IZS. Financování bude z přiznaného dotačního titulu SFŽP, který jsme obdrželi v 5/2022.

Bohužel jsme opět nebyli úspěšní a prozatím nedostali dotaci, kterou jsme podávali na rekonstrukci místních komunikací. Tentokrát naše žádost skončila v zásobníku projektů, jedinou šancí by bylo navýšení alokace, což se ale vzhledem k finanční situaci státu nedá předpokládat. Proto jsme se rozhodli, že už nebudeme dále čekat a v souladu se stavebním povolením a projektovou dokumentací se pustíme do rekonstrukce ulice Nad Lomem a části ulice Akátová. Začátek realizace předpokládáme během prázdnin, s ohledem na termíny dodávky materiálů. O omezení budeme samo-zřejmě s předstihem informovat.

Poslední o čem se můžeme zmínit je, že jsme začali poptávat přípravné práce na rozšíření stávajícího vodojemu a jednat o odkupu pozemku v jeho těsné blízkosti. Jak už jsme několikrát zmiňovali, vody je dostatečné množství, ale nejsme schopni pokrýt nárazové odběrové špičky v suchých obdobích. To bychom chtěli rozšířením vodojemu eliminovat...

I přes výše uvedené přejeme - užijte si léto!

Upozornění - šetření vodou!!! 

Upozorňujeme na nutnost rozumného užívání pitné vody z vodovodu a to POUZE PRO OSOBNÍ SPOTŘEBU / HYGIENICKÉ ÚČELY.

Rozhodně, prosíme, nepoužívejte vodu na zalévání zahrad, napouštění bazénů, mytí aut či dopouštění vlastních studní či akumulačních nádrží.

Porušení tohoto nařízení budeme řešit ve spolupráci s Odborem ŽP v Českém Brodě, který povede přestupkové řízení a může udělit pokutu ve výši až 50 000 Kč.

Pokud potřebujete dopustit bazén, doporučujeme p. Rychtu ze Štíhlic, tel. 604414916.

Co se týče zálivky zahrady, doporučujeme např. 1 m3 nádrže či sudy na vodu ze střech apod. Na netu naleznete jistě spoustu možností.

Nařízení z odboru životního prostředí naleznete zde.

Předem děkujeme za dodržování a pochopení vážnosti celé situace.

Poděkování rodině Rypkových

Chtěli bychom tímto poděkovat rodině Rypkových, kteří sami od sebe (!) přišli s myšlenkou zkultivování břehu v ulici Nad Strání.

Jedná se o obecní pozemek, Rypkovi ho odplevelili (s TS se domluvili na odvezení) a zasadili keře. Podle posledních zpráv ještě zbývá něco málo upravit, ale už teď z toho máme obrovskou radost! Kéž máme více takových aktivních spoluobčanů

Při té příležitosti musíme také podotknout, že spousta našich občanů si nechala na náklady obce přivézt kačírek na pásma před svými nemovitostmi, o které se nyní ale vůbec nestará...

Všem, kterým není jejich okolí a celkově vzhled obce lhostejné, moc děkujeme!

Tržnice Pošembeří

Jste dodavatel služby nebo výrobku z území Místní akční skupiny Region Pošembeří? Jste ten, co chce nakupovat od místních? Navštivte stránku http://trzniceposemberi.cz/

MAS Region Pošembeří by rád podpořil místní ekonomiku, zejména podporou nákupu výrobků a služeb od českých výrobců, proto vznikla bezplatná on-line inzerce na http://trzniceposemberi.cz/, kde je možné sdílet informace a prezentovat nabídku služeb a výrobků z regionu Pošembeří a blízkého okolí. Záměrem je podpoření lokálních producentů a služeb a propojení nabídky a poptávky v regionu. Pokud něco vyrábíte nebo poskytujete služby, tak neváhejte a kontaktujte nás. Pokud někoho takového znáte, žádáme Vás, řekněte mu o nás. Kdo si chce nakoupit od místních, koukněte na stránky a oslovte je.

Region Pošembeří o.p.s.

Fotografie z akcí obce

naleznete na:

www.doubravcice.cz/fotogalerie.

I. C. E. karta - Seniorská obálka

Jedná se o tiskopis, který je určený především seniorům a zdravotně znevýhodněným osobám, žijícím v domácím prostředí, a to pro řešení krizových situací, jako je zhoršení zdravotního stavu nebo potřeba naléhavé pomoci. 

Více informací zde anebo na obecním úřadu. 

PITNÁ VODA.png
PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE V OBCI (1).png
inzerát učitelka MŠ Doubravka 2022.jpg
ochutnej evropu_TITUL_UPR.jpg
Reklama_kniha.jpg
voda Doubravcice.jpg
Publicita.jpg
Publicita_rekonstrukce OU-page-001.jpg
dotace VaK-page-001.jpg
doubravka.jpg
scan20093010411_0001.jpg
akumulace - retencni nadrze.jpg
scan20093010410_0001.jpg

Doporučujeme

Mapotip - baner 300x250.png
ms.jpg
zaprazi_logo-_web_top.jpg
cropped-Logo-ekocentrum-křivky-1.png
menu.gif
logo farma klidek.png
Doubrava - Základní logo - RGB - Barvy.p
trznice posemberi.jpg

Inzerce

PRO-DOMA stavebniny_cervena-page-001.jpg
279566967_5076414982439753_2204068491006937082_n.png