top of page

2016

Nový vodní zdroj pro zásobování obce Doubravčice - vrty

30. 09. 2016

Smlouva o provedení díla „Hydrogeologické průzkumné práce pro zajištění nového vodního zdroje
pro zásobování obce Doubravčice, okres Kolín“

Výzva k podání nabídky „Hydrogeologické průzkumné práce pro zajištění nového vodního
zdroje pro zásobování obce Doubravčice, okres Kolín“

07. 10. 2016

Odpověď na dotaz uchazeče č.1

21.10. 2016
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

MŠ Doubravčice dostavba SO 02 etapa IV – jihovýchodní křídlo

Dokumenty ke stažení zde a zde

Kanalizace a vodovod Doubravčice – II. etapa

Dokumenty ke stažení zde

Smlouva o dílo

Chodníky v obci Doubravčice II. etapa

A. Průvodní zpráva. B.4.1.zpráva. C.1.1.TECHNICKÁ ZPRÁVA. C.1.2.1.SITUACE ČÁST 2. SOD - Tost CZ

Obec Doubravčice usiluje o získání dotačních prostředků na realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti v obci Doubravčice“ (v případě schválení Žádosti o podporu až ve výši 90 %) z Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ntegrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“.
Chodník je navržen v jižní části obce podél místní komunikace II/113, která zajišťuje dopravní spojení s obcí Mukařov a městem Český Brod. V navrhované trase chodníku bude provedeno nové veřejné osvětlení, přesunuta stávající autobusová zastávka a vybudována nová. Celková délka nového chodníku bude přibližně 634 m. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se podél komunikace II. třídy.

Rekonstrukce chodníků v obci - kompletní podklady (dotace, smlouva, rozpočet, mapky viz níže v odkazu)

Investiční akce - CHODNÍKY 2016.pdf

2015

Komunikace u MŠ Doubravčice
Upozornění pro vlastníky nemovitostí (pozemků), přímo sousedících s dotyčnou komunikací: po kolaudaci rekonstrukce komunikace k MŠ Doubravčice bude vyhlášena stavební uzávěra v délce 5 let! Tj. vlastníkům nebude umožněno síťování pozemků, které by mělo zasahovat do hlavního řadu nově vzniklé komunikace.

Komunikace Doubravčice MŚ - dokumenty komplet (2014).pdf

Přístavba MŠ
MŠ Doubravčice - přístavba - dokumenty komplet (2015).pdf

MŠ Doubravčice - přístavba - dokumenty komplet (2014).pdf

celé znění článku z Kolínského deníku ze dne 4.10.2014 - MŠ + chodníky - ZDE.pdf

ARCHIV

ROP Výzva - návrh.pdf
ROP výzva Doubravčice komunikace.pdf
Výzva úprava veřejných prostor.pdf
Krycí list nabídky.pdf
Komunikace Doubravčice MŚ - dokumenty komplet.pdf

bottom of page