Technické služby Doubravčice je organizace sloužící občanům obce Doubravčice, ale také organizace nabízející své služby široké veřejnosti - více viz ceník. Pokud Vámi požadovanou službu v ceníku nenaleznete, neváhejte kontaktovat dispečink na tel. 776 053 552.

776 883 903
776 053 552
POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA KANALIZAČNÍ ČERPADLA
776 053 552 - dispečink
608 746 954
DEPONIE – KONTEJNERY PÍSKY, ŠTĚRKY, ZEMINA
776 053 552 - dispečink
776 878 830
PRÁCE NAKLADAČEM
ÚPRAVA TERÉNU
SKLÁDÁNÍ PALET
   Manipulace s panely do 3,1 t
CENÍK