top of page
DOUBRAVČICE

Technické služby Doubravčice (TSD) je organizace sloužící občanům obce Doubravčice, ale také organizace nabízející své služby široké veřejnosti. Pokud Vámi požadovanou službu níže nenaleznete, neváhejte kontaktovat dispečink na tel. 776 883 903.

SLUŽBY TSD
 • úklid a správa majetku obce

 • správa vodovodu a kanalizace

 • údržba zeleně (sekání, ořez stromů, štěpkování)

 • zimní údržba

 • zahradnická výpomoc, úprava neudržovaných ploch

 • realizace vodovodních a kanalizačních přípojek

 • dovoz materiálu 

 • prodej písků, štěrků, recyklátů, zeminy, koňského hnoje

 • zemní práce, autodoprava

 • stěhování, převoz materiálu 

 • drobné svářecí práce

 • realizace dešťových a odpadních vod na zahradách (dešťovka, jímky, ČOV aj.)

 • zprostředkovatelská činnost jakéhokoliv druhu

Zemní práce

Zemina od TSD

bottom of page