Technické služby Doubravčice (TSD) je organizace sloužící občanům obce Doubravčice, ale také organizace nabízející své služby široké veřejnosti. Pokud Vámi požadovanou službu níže nenaleznete, neváhejte kontaktovat dispečink na tel. 776 053 552.

776 883 903
776 053 552
POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA KANALIZAČNÍ ČERPADLA
776 053 552 - dispečink
608 746 954
DEPONIE – KONTEJNERY PÍSKY, ŠTĚRKY, ZEMINA
776 053 552 - dispečink
776 878 830
PRÁCE NAKLADAČEM
ÚPRAVA TERÉNU
SKLÁDÁNÍ PALET
   Manipulace s panely do 3,1 t
SLUŽBY TSD
 • úklid a správa majetku obce

 • správa vodovodu a kanalizace

 • údržba zeleně (sekání, ořez stromů, štěpkování)

 • zimní údržba

 • zahradnická výpomoc, úprava neudržovaných ploch

 • realizace vodovodních a kanalizačních přípojek

 • dovoz materiálu 

 • prodej písků, štěrků, recyklátů, zeminy, koňského hnoje

 • zemní práce, autodoprava

 • stěhování, převoz materiálu 

 • drobné svářecí práce

 • prodej palivového dřeva

 • vyřízení stavebního povolení

 • realizace dešťových a odpadních vod na zahradách (dešťovka, jímky, ČOV aj.)

 • zpracování požární dokumentace pro provozovny,
  objekty k podnikání

 • preventivní požární prohlídky, školení požární ochrany

 • zámečnické práce (pojezdové brány samonosné, vrata)

 • elektro, hromosvod, revize

 • zprostředkovatelská činnost jakéhokoliv druhu

Zemní práce

Zemina od TSD