top of page
Úřední deska obce Doubravčice

Povinnost zveřejňovat určité údaje způsobem umožňujícím dálkový přístup zavedl s účinností od 1. ledna 2000 všem státním orgánům, orgánům územní samosprávy a veřejným institucím hospodařícím s veřejnými prostředky zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Nový správní řád (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.) stanoví mj. povinnost správních orgánů obsah úřední desky zveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 26 odst. 1). Tímto ustanovením je míněn zpravidla internet.

2023
Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis zastupitelstva 25.4.2023

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 4.5.2023

Zápis zastupitelstva 1.3.2023

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 8.3.2023

Zápis zastupitelstva 20.2.2023

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 27.2.2023

Vyhlášky a oznámení, záměry obce

Oznámení společného jednání o ÚP Doubravčice

Hlavní výkres

Odůvodnění změny

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 11.5.2023

Porovnání položek V&K

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 2.5.2023

Záměr prodeje

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 26.4.2023

Záměr pronájmu 

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 26.4.2023

Oznámení o zasedání zastupitelstva

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 18.4.2023

Oznámení o zveřejnění schváleného RO 3/2023

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 3.4.2023 

Oznámení o zveřejnění schváleného RO 2/2023

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 23.3.2023 

Oznámení o zveřejnění schváleného RO 1/2023

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 20.3.2023

Výzva - odstranění vraku

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 1.3.2023

Oznámení o mimořádném zasedání zastupitelstva

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 23.2.2023

Záměr prodeje 307/7

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 21.2.2023

Záměr prodeje 993/5

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 21.2.2023

Oznámení o zasedání zastupitelstva

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 13.2.2023

Oznámení o zveřejnění schváleného RO 12/2022

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 28.1.2023

Oznámení - TP

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 19.1.2023

MěÚ Český Brod

OOP - stanovení místní úpravy provozu III/10169

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 25.5.2023

Oznámení

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 24.5.2023

Oznámení

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 24.5.2023

OOP - omezení užívání pitné vody z vodovodu

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 22.5.2023

OOP - přechodná úprava provozu - mostky

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 3.2.2023

Dobrovolný svazek obcí (DSO)

RO 2/2023

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 11.4.2023

RO 1/2023

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 13.2.2023

Návrh střednědobého výhledu

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 13.2.2023

Různé

ÚP Štíhlice

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 1.3.2023

Pozvánka na valnou hromadu HS Tismice

zodpovídá: správce webu

úřední deska od: 14.2.2023

bottom of page